Sökning: "livet som tonåring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden livet som tonåring.

 1. 1. När en tonåring förlorar en förälder i cancer – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Petri; Sandra Björk Ingolfsdóttir; [2020-08-06]
  Nyckelord :Cancer; tonåring; upplevelser; stöd; förälder; hälsokonsekvenser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sverige har en av den bästa cancervården i världen och allt fler överleversjukdomen. Trots det är det många människor och familjer som drabbas och över tusenminderåriga barn förlorar varje år en förälder till sviten av cancer. LÄS MER

 2. 2. HIV är en del av mig : Upplevelsen av att leva med humant immunbristvirus som ungdom och ung vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Danielsson; Caroline Ekdahl; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; Experience; HIV; Teenager; Young Adult; Youth; HIV; Tonåring; Ungdom; Ung vuxen; Upplevelse;

  Sammanfattning : Antalet HIV-positiva personer i världen ökar och sjuksköterskor behöver därför ha adekvat kunskap kring hur det är att leva med humant immunbristvirus (HIV). Att leva med HIV som ungdom och ung vuxen kan upplevas vara extra svårt då dessa individer befinner sig i en känslig övergångsålder. LÄS MER

 3. 3. Tonåringars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Henrik Mårtensson; Johan Fasth; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 40 000 människor diabetes typ 1, varav cirka 8000 är barn. Det är en kronisk sjukdom som leder till omställningar i livet. Att vara tonåring kan vara en svår period i livet som präglas av ett identitetssökande. LÄS MER

 4. 4. Diabetessjuksköterskors erfarenheter av att stödja tonåringar med typ 1-diabetes : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Lindgren; Julia Sjögren; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; Tonåringar; Typ 1 diabetes; Stöd; Patientutbildning;

  Sammanfattning : BakgrundTonåringar befinner sig i en kritisk period i livet då många förändringar sker både fysiskt och psykiskt. Perioden kan innefatta stress kring skolan men även att testa bland annat alkohol, vilka båda är faktorer som påverkar glukosnivån i blodet. LÄS MER

 5. 5. "Man har ju inte någon stämpel i pannan" : En intervjustudie om diagnosen som fenomen, dess betydelser för individer med Aspergers syndrom

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :AnnLouise Linde Anderson; [2013]
  Nyckelord :Autism Aspergers syndrom; Betydelser; Coping; Diagnostik; Egen- och allmänintresse; KASAM; Livsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : På senare år har media kommit att debattera flitigt i frågor som handlar om neuropsykiatriska diagnosers effekt, vikt och betydelse, vilket har kommit att dela de professionella och fackfolket i två läger, de som är för diagnostik och de som är emot. Detta diagnostiserande system har visat sig ha både positiva effekter, men också negativa stigmatiserande effekter. LÄS MER