Sökning: "mänskliga rättigheter diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter diskursanalys.

 1. 1. “What Is the 'Problem' Represented to Be?” - A thematic discourse analysis of six reports on the human rights abuses and lived effects of LGBTQIAP+ persons in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Nishani Holm; [2021]
  Nyckelord :LGBTQIAP ; Sri Lanka; WPR; NGO reports; discourse; gender; sexual orientation; human rights; penal code; representation; Social Sciences;

  Sammanfattning : NGOs are influential actors in world politics and development efforts. During the last decade increasing numbers of NGOs, international and national, have been reporting on the violations of the human rights of LGBTQIAP+ persons and the challenges these people face in their lives. LÄS MER

 2. 2. "White Savior Complex" - En studie om postkoloniala tendenser i Agenda 2030

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Siri Bergenstråhle; [2021]
  Nyckelord :”White savior complex”; postkolonialism; Agenda 2030; Millenniemålen; utveckling; utvecklingsländer; kolonialism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är en global målsättning satt av FN med syfte att bidra till hållbar utveckling runt i om i världen. Den består av 17 mål som ska uppfyllas av alla FN:s medlemsländer till år 2030. Agendan ska vara för folket och av folket, men min fråga är om de har lyckats med detta i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Vem förtjänar (inte) uppehållstillstånd i Sverige? - En kritisk diskursanalys av “Gymnasielagen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Wewel; [2021]
  Nyckelord :Gymnasielagen; kritisk diskursanalys; medborgarskap; utbildning; ‘deservingness’; ‘act of citizenship’; gränsdragning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell, centrerad kring begreppen gränsdragning, ‘deservingness’ och ‘act of citizenship’ genomförs på den så kallade gymnasielagen. Lagen villkorar uppehållstillstånd med utbildning. LÄS MER

 4. 4. "Exkluderande svenskhet" eller bara rasism? : En kritisk diskursanalys av samhällsdebatten om strukturell rasism utifrån Black Lives Matter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Maria Kjellgren; [2021]
  Nyckelord :Black lives matter; strukturell rasism; afrofobi; gaslighting; diskursanalys;

  Sammanfattning : During 2020, the human rights movement Black Lives Matter, BLM, gathered new momentum after the eight minute recorded murder of George Floyd by an American police officer caught widespread global attention. By the end of the year the BLM protests had spread internationally, with a purpose to most of all bring the issues of structural racism in their own country to the surface. LÄS MER

 5. 5. Hur yttrande- och pressfriheten begränsas av Ungerns regering i samband med desinformation om Covid-19

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Thorsson; [2021]
  Nyckelord :Ungern; yttrandefrihet; pressfrihet; demokrati; desinformation; kritisk diskursanalys; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur och varför diskursen kring den ungerska regering-ens dominans och makt är problematisk för journalister i landet. Ungern har fått mycket kritik angående sin Covid-19-lagstiftning, vilket motiverar problematiseringen kring detta. LÄS MER