Sökning: "media granska"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden media granska.

 1. 1. Att kunna tolka Selfies: En studie om vilken påverkan sociala medier kan ha på unga och hur läraren kan arbeta med detta i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anesa Dzafic; Cajsa-Stina Persson; [2021]
  Nyckelord :sociala medier; visuell litteracitet; bildanalys; självbild; identitet; bildundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka vilken påverkan bildbaserade sociala medierkan ha på barn och unga och hur man kan arbeta med sociala medier och dessa bilder iklassrummet. Med hjälp av olika databaser så som SwePub, ERIC och Google Scholarhittade vi sju artiklar samt en antologi som vi sedan valde ut som material till vårt arbete. LÄS MER

 2. 2. ”Det räcker med att han rör vid mig för att jag ska vara fast i hans våld” : En kvalitativ analys av våldsskildringar i bokserien After

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Sandin; Klara Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; teen dating violence; youth; social gender norms; social network; response; digital violence; Skönlitteratur; våld i nära relationer; unga; sociala könsnormer; Normaliseringsprocessen; sociala nätverk; respons; digitalt våld;

  Sammanfattning : The fiction book series After for young adult has had a big impact and spread among young people, this was also made possible based on the book series being filmed. The book's descriptions have been debated based on the book's content, the discussion has been based on whether the book portrays a young relationship as a destructive or a fantastic love story. LÄS MER

 3. 3. I svallvågorna av Black Lives Matter-protesterna : En innehållsanalytisk studie av svensk nyhetsmedias porträttering om Black Lives Matter-rörelsen våren och sommaren 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elise Ekberg; Stina Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Social movements; Black Lives Matter; Portraiture; News media; Framing theory; Moral Panic Theory.; Sociala rörelser; Black Lives Matter; Porträttering; Nyhetsmedia; Gestaltningsteori; Teorin om moralpanik;

  Sammanfattning : This study’s purpose is, through content analysis, to interpret the portrayal of the human-rights movement Black Lives Matter during the spring and summer of 2020. Further intentions include examining and explaining the portrayals of the Swedish and the American movements. LÄS MER

 4. 4. Tanken var att granska makten, inte att kontrollera din granne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda von Knorring; [2020]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; Yttrandefrihet; Frivilligt utgivningsbevis; Skydd för personuppgifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick, som grundar sig på ett vertikalt förhållande mellan stat och individ. Principens syfte är att upprätthålla demokratin genom allmänhetens och mediernas möjlighet att få insyn i de offentliga organens verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Avskyvärda monster och förstörda offer : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av sexuella övergrepp mot barn på internet i svensk- och kanadensisk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandström; Alice Green; [2020]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; sexual abuse of children; internet; Sweden; Canada; media framing; Kvalitativ innehållsanalys; sexuella övergrepp mot barn; internet; Sverige; Kanada; mediegestaltning;

  Sammanfattning : 20 procent av världens barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp och i och med internets utveckling har gärningsmän fått fler möjligheter att kontakta barn i sexuella syften. Det finns tydliga riktlinjer för hur sexuella övergrepp mot barn ska framställas i media och hur gestaltningen påverkar offren. LÄS MER