Sökning: "media portrayal"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden media portrayal.

 1. 1. PORTRAYAL OF ADOPTION IN SWEDISH NEWS MEDIA. A transitivity analysis of social actors in the 2018 Chile adoption news story.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Saloranta; [2021-08-25]
  Nyckelord :News media; adoption; critical discourse analysis; transitivity analysis; portrayal; representation;

  Sammanfattning : The current study researches how adoption stakeholders are portrayed inSwedish news media by applying a transitivity framework to analyze online newsarticles. The news articles in focus concern adoptions made in the 1970s from Chile toSweden with possible ties to human trafficking. LÄS MER

 2. 2. BLACK LIVES MATTER Krossade rutor eller fredliga demonstrationer? - En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Hjortstam; Hannah Lindgren; [2021-03-04]
  Nyckelord :Black lives matter; gestaltningsteorin; protestparadigm; nyhetsvärdering; nyhetstidningar; Black lives matter; framing; protest paradigm; news values; portrayal; news papers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black LivesMatter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020.The theory of framing, how people’s perception of a subject is affected by the media portrayal, is themotivation behind this study. LÄS MER

 3. 3. She Changes News Media : Gender representation & portrayal in news coverage of COP26 leadership team

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maxine Nathalie Klinkenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The underrepresentation and the stereotypical portrayal of women in the news media is an enduring matter. This thesis examines the gender representation and portrayal in news coverage of the underrepresentation of women at the United Nations’ 26th Conference of Parties (COP26). LÄS MER

 4. 4. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER

 5. 5. "Socialtjänsten har uppenbarligen tappat greppet om ärendet" - en kvalitativ innehållsanalys om socialtjänsten gällande barnomhändertagande i media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Eriksson; Emmeli Viebke; [2021]
  Nyckelord :child care; news media; social service; framing; agenda setting barnavård; nyhetsmedia; media; socialtjänsten; gestaltning; dagordning; dagordningsmakt; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the Swedish news media portrays children, their next of kin and social services in articles related to child care. To conduct the study we examined five different newspapers from 2017 until 2018. From those five we selected 18 different articles. LÄS MER