Sökning: "mode identitet och hållbarhet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden mode identitet och hållbarhet.

 1. 1. Stilkonsumtion framför nyproduktion : En kvalitativ studie med unga konsumenter kring konsumtionsvanor och identitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sanna Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :consumption; style; identity work; sustainability; style consumption; garment consumption; Konsumtion; stil; identitetsarbete; hållbarhet; stilkonsumtion; plaggkonsumtion;

  Sammanfattning : De bilder som omger oss i vardagen är alla en del i hur vår identitet formas och utarbetas. Kläder och mode kan betraktas som en del av dessa bilder och har således stor påverkan på hur identitetsprocesser ser ut och och uppvisas. LÄS MER

 2. 2. Ett fast-fashion företag. Att kommunicera miljö och hållbarhet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JOSEFINE MOLIN; SOFIE ANDERSSON; [2013]
  Nyckelord :CSR; Fast Fashion; Image; Profil; Identitet; Kommunikation; Hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi har valt att undersöka och analysera ett enskilt fast fashion-företag kring ämnet miljö och hållbarhet, nämligen Gina Tricot. Valet av företag grundar sig i intresset av att undersöka hur ett förhållandevis ungt fast fashion-företag engagerar sig inom miljö och hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Mode, Identitet & Hållbarhet - 14 kvinnors tankar och åsikter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Rosenqvist; Sandra Quist; [2011-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En svensk syntetsnobb i relation till en norsk ulv i fårakläder : en komparativ studie om friluftslivsprodukters utveckling i Sverige och Norge under senaste 20 åren

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Poijes; [2011]
  Nyckelord :friluftsliv;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att jämföra och belysa hur friluftslivsföretag har utvecklats och hur utveckling och användande av friluftslivsprodukter skett i Sverige och Norge under senaste 20 åren samt hur utvecklingen kan tänkas se ut i framtiden.                      - Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut för företagen?- Hur har utvecklingen sett ut för kvinnor?- Påverkar moderna äventyrare utvecklingen?- Sker utvecklingen mot design mer än funktion?- Påverkar en eventuellt rådande sportifiering utvecklingen?- Hur påverkar reklam och metaprodukten utvecklingen?- Finns skillnader mellan Sverige och Norge rörande detta?Metod: Genomgång av litteratur och produktinformation från företagen Haglöfs, Bergans och Aclima kompletterat med kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom respektive företag och fyra andra personer  med nära koppling till friluftsliv. LÄS MER