Sökning: "movies"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet movies.

 1. 1. Design of an interactive authoringtool for creating branchedvideo : Design av ett interaktivt författarverktyg för att skapa grenadevideor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Schmidt; Tyrén Nils; [2019]
  Nyckelord :Authoring tool;

  Sammanfattning : With the release of ”Bandersnatch” in 2018, an interactive movie where the viewermakes choices that affects the outcome of the story, we know that successful interactivemovies are possible and appreciated. Although this technology already exists the possibilitiesare seemingly limitless. LÄS MER

 2. 2. Etik och moral i film : En studie om filmers relevans i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Daniel Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Film study; Ethics and moral; Teaching material.; Etik och moral; film; filmstudie; pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this religious didactic study is to investigate how ethics and moral can be interpreted in three different movies. The purpose behind this study is to get a better understanding of how these movies could be used in the subject religion within the college school system. LÄS MER

 3. 3. Trovärdighet och Verisimilitude : Uppfattning av det sanna och verkliga inom spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Sondre Huhtala; Sebastian Lund; [2019]
  Nyckelord :Verisimilitude; believability; games; reality; Verisimilitude; trovärdighet; spel; verklighet;

  Sammanfattning : Trovärdighet inom fiktiva världar är något som många strävar efter, men hur kan vi uppnå den känslan?  Inom film och litteratur används begreppet verisimilitude för att definiera ett verks sken av sanning eller verklighet och därmed även dess förmåga att framstå som trovärdig. Härstammat från Platons och Aristoteles mimesis, det vill säga imitation av naturen, utvecklades termen verisimilitude för att ge fiktiva verk möjligheten att undersöka och pröva hur de kan bli mer trovärdiga. LÄS MER

 4. 4. The Changing Importance of Ratings for Sales: Evidence from the Film Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Bendik Enstad; [2019]
  Nyckelord :ratings; word-of-mouth; social learning; film;

  Sammanfattning : This thesis analyses the influencing effect that ratings have on revenue using a fixed effects framework. A panel data set of up to 2,025 movies running in US and Canadian cinemas with daily frequency is constructed. The period spans from 2010 to 2018. LÄS MER

 5. 5. A Pirate's Life For Me : A comparative study of the Queen Anne’s Revenge and the Quedagh Merchant shipwrecks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Amanda Oxonius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens syn på pirater har länge blivit influerad av olika medier. Allt från böcker och filmer har kontinuerligt påverkat allmänhetens syn på en viktig del av marinhistoria och på så sätt har den perioden av historien blivit näst intill översedd av forskare. LÄS MER