Sökning: "narrativ behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden narrativ behandling.

 1. 1. Upplevelsen av bröstcancer – En analys av narrativer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bengtsson; Cajsa Berntsson; [2019-08-01]
  Nyckelord :bröstcancer; upplevelsen; självbiografier; berättelseanalys; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag drabbas 20 kvinnor i Sverige av bröstcancer och det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Kvinnan som drabbats går igenom diagnostik och behandling som väcker många olika känslor som exempelvis sorg, oro och rädsla. LÄS MER

 2. 2. "Det tar lika lång tid att gå ut ur skogen som att gå in i den" : Att ta sig ur ett alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mimmi Rauschning; [2019]
  Nyckelord :alkohol; nykter alkoholist; vändpunkter; behandling; livsförändringar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur vägen från alkoholberoende till nykterhet kan se ut. Studien har en narrativ utgångspunkt och insamlandet av material har skett med öppna intervjuer. Tidigare studier visar på att det finns olika perspektiv på alkoholism och behandling för det. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för att främja god sömn hos äldre

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniela Svensson; Jenny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing interventions; Person-centered care; Sleep; Sleep problems; Omvårdnadsåtgärder; Personcentrerad omvårdnad; Sömn; Sömnproblem; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnens fysiologi, stadier och struktur förändras i och med åldrandet. Dålig sömn påverkar flera organsystem och hormonutsöndring negativt. Långvarig sömnbrist kan leda till flera sjukdomstillstånd. Den allvarligaste sömnbristen är insomnia och många äldre lever med dess konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Barnbok som samtalsunderlag kringkränkande behandling i förskolan : Att skapa bilder som gestaltar allvaret utan att avskräckamålgruppen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Berg; [2019]
  Nyckelord :Informationsdesign; Kränkande behandling i förskolan; Barnbok; Karaktärsdesign; Samtalsunderlag; Samtalsbilder; Bildkommunikation;

  Sammanfattning : Kränkande behandling är något som inte borde få ske men ändå gör det. En del studier visar att det förekommer redan i förskolan, men att det inte är lika lätt att urskilja som den bland äldre barn och ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Livet som ung vuxen med cancer : En narrativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Adina Lundgren; Frida Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Experiences; Treatment; Quality of life; Young adults; Behandling; Cancer; Livskvalitet; Unga vuxna; Upplevelser;

  Sammanfattning : Cancer är ett samlingsbegrepp för elakartade tumörceller som självständigt kan växa och spridas i kroppen. Behandlingar till cancern har en mängd biverkningar som tillsammans med sjukdomen kan påverka livskvaliteten. Vid sjukdom är stöd från familj och närstående viktigt. LÄS MER