Sökning: "narrativ behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden narrativ behandling.

 1. 1. Livet som ung vuxen med cancer : En narrativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Adina Lundgren; Frida Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Experiences; Treatment; Quality of life; Young adults; Behandling; Cancer; Livskvalitet; Unga vuxna; Upplevelser;

  Sammanfattning : Cancer är ett samlingsbegrepp för elakartade tumörceller som självständigt kan växa och spridas i kroppen. Behandlingar till cancern har en mängd biverkningar som tillsammans med sjukdomen kan påverka livskvaliteten. Vid sjukdom är stöd från familj och närstående viktigt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenhet av att leva med depression : En litteraturstudie av självbiografisk skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carola Christensson; Elsa Lindén; [2018]
  Nyckelord :Depression; erfarenhet; KASAM; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 300 miljoner människor i världen uppskattas lida av depression och i Sverige antas var femte individ drabbas någon gång i livet. Andelen kvinnor som drabbas av depression och ångest är större än andelen män, nästan var fjärde kvinna får diagnosen depression någon gång under sitt liv. LÄS MER

 3. 3. ”DET HÄR ÄR JAG FÖR ALLTID” : En kvalitativ studie baserad på bloggar skrivna av människor som lever med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnéa Öhlin; Malin Kjellén; [2018]
  Nyckelord :HIV; Rädsla; Skam; Stigmatisering; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är en kronisk sjukdom som upptäcktes i USA på 1980-talet. Människor som lever med hiv har sedan sjukdomen upptäcktes utsatts för diskriminering, stigmatisering och utanförskap. Det finns idag effektiv behandling som gör att människor med hiv kan leva ett normallångt liv. LÄS MER

 4. 4. Jag ska inte dö idag. Patienters upplevelser av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling : En självbiografisk studie

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Andersson Ohlin; Rebecca Wängefors; [2017]
  Nyckelord :cancer; care; chemotherapy; experiences; side effects; biverkningar; cancer; cellgiftsbehandling; upplevelser; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom med över 200 olika former och cellgiftsbehandling är en vanlig behandling där cancerceller angrips, men även kroppens friska celler påverkas. Detta resulterar i biverkningar hos patienter som kan påverka livskvaliteten negativt trots att många av biverkningarna är lindriga. LÄS MER

 5. 5. Närstående i skuggan av stamcellstransplantation. En systematisk, narrativ litteraturreview.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therése Andersson; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vid hematologisk malignitet är stamcellstransplantation en krävande behandling för såväl patient som den närstående. Med KASAM som teoretisk referensram syftade denna systematiska narrativa litteraturreview till att belysa situationen hos de närstående som vårdar personer med hematologisk malignitet vid SCT samt existerande interventioner riktade mot de närstående. LÄS MER