Sökning: "netflix marknadsföring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden netflix marknadsföring.

 1. 1. Ljudboken - en flykt för (främst) den unga vita kvinnan : En semiotisk analys av Storytels marknadsföring ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Engström; Oscar Dreyer; Alexandar Miodrag; [2018]
  Nyckelord :marknadsföring; storytel; ljudbok; ljudbokstjänst; intersektionalitet; genus; semiotik;

  Sammanfattning : I och med digitaliseringen har fenomenet streaming vuxit fram. Nu behövs inte längre separata medier för att kunna ta del av musik, film och tv etc. Man behöver inte heller äga eller ha fysisk tillgång till skivan eller filmen. Allt finns samlat på en och samma plattform. LÄS MER

 2. 2. Reining the Power of Big Data: A Study of How Big Data Affects Business Model Development in the Swedish TV-industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sam Ekman; Karl Rystadius; [2015]
  Nyckelord :Big Data; Business Models; Business Model Innovation; Innovation; Broadcasters;

  Sammanfattning : Companies have always been collecting data, but during recent years technological advancement has allowed them to store and analyze quantities of data that earlier was unimaginable. The age of BIG DATA has come. Big data has reformed how companies look at their market, evaluate their business and analyze their customers. LÄS MER