Sökning: "occupational terms"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden occupational terms.

 1. 1. Stress hos pedagoger på förskolan : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Ulfves; Moa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Studiens syfte är att ta reda på om stress bland pedagogerna på förskolan existerar och i vilken mängd. Studien undersöker även om det är någon skillnad på stressen beroende på om man är utbildad förskollärare eller barnskötare. Syftet med projektet är även att ge underlag för fortsatt forskning. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsmönster och upplevd aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Sigfridsson; Johanna Vidal; [2021]
  Nyckelord :occupational therapy; social distancing; patterns of daily occupations; occupational balance; arbetsterapi; social distansering; aktivitetsmönster; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva aktivitetsmönster och upplevelse av aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt i samband med covid-19-pandemin. Metod: Genom en kvalitativ induktiv ansats med ett strategiskt urval genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. COVID-19, Restrictions and Anxiety: A Cross-Sectional Study of the Impact of COVID-19 and Restrictions on Generalised Anxiety in Denmark and Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matt Erritsø Cottrell; Sara Bach Christensen; [2021]
  Nyckelord :Denmark; Sweden; Mitigation strategy; Restrictions; Generalised Anxiety; Sociodemographic factors; Terror Management Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : COVID-19 mitigation strategies have previously been argued to affect the mental health of people differently depending on sociodemographic factors. Denmark and Sweden have long used mandatory restrictions and guidelines, respectively, to curb the spread of COVID-19. LÄS MER

 4. 4. Quests for knowledge and social mobility : Vocational and on-the-job-training as navigational tactics in the urban labour market of Sierra Leone

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Bim Kilje; [2021]
  Nyckelord :On-The-Job training; OTJ; apprenticeship; Technical and Vocational Education and Training; TVET; Sierra Leone; urban; labour market; tailoring; trading; practice theory; social mobility; moral education; youth; unemployment; livelihood; informal sector;

  Sammanfattning : This ethnographic study investigates the experiences of those learning tailoring and trading in Freetown, Sierra Leone via apprenticeships, other on-the-job training or Technical and Vocational Education and Training programs (TVET). I examine these forms of occupational training by investigating the practices underway, how knowledge transmission occurs, as well as why learners engage with and what they get out of these activities. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av resiliens vid arbetsrelaterad stress : En allmän litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Andersson; Denise Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Coping; Nurse; Occupational stress; Resilience; Stress management; Arbetsrelaterad stress; Coping; Sjuksköterska; Stresshantering; Resiliens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av de yrken där sjukskrivningar är vanligt förekommande. I sitt arbete möter sjuksköterskan både utmanande och påfrestande situationer som i längden kan bidra till ohälsa. LÄS MER