Sökning: "offentlighetsprincip"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet offentlighetsprincip.

 1. 1. En rättsutredning om handlingsoffentligheten och dess krav på den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mattias Eriksson; [2021]
  Nyckelord :handlingsoffentlighet; offentlighetsprincip; allmän handling; handlingsframställan;

  Sammanfattning : Uppsatsen har utrett vilka författningar som reglerar allmänna handlingar samt hur en framställning att ta del av allmänna handlingar ska hanteras av myndigheter. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad som utgör allmänna handlingar och på vilket sätt myndigheter bör agera för att klara av den vidsträckta innebörden av handlingsoffentligheten. LÄS MER

 2. 2. Offentligt anställda, sociala medier och yttrandefrihet : Hur ser svensk förvaltning på fri och öppen åsiktsbildning över internet för de anställda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Michael Winberg; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; yttrandefrihet; digital auktoritärism; svensk förvaltning;

  Sammanfattning : Tillgången till internet har under det senaste årtiondet gått från att vara ett tecken på individens välstånd till ett mätvärde för en nations tekniska utveckling. Likväl har tillgången till ett ”öppet internet”, det vill säga ett nät som ej övervakas och begränsas av staten för att förtrycka åsikter, blivit ett mätvärde för hur fritt ett samhälle anses vara. LÄS MER

 3. 3. Allmänt klotter? - Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. 12 § TF, med jämförelse mot dansk, norsk och finsk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Brattgård; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; komparativ rätt en. comparative law ; offentlighetsprincip; allmän handling; tryckfrihet; minnesanteckning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för den svenska demokratiska rättsstaten, som garanterar allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett av undantagen från vad som klassificeras som allmänna handlingar är minnesanteckningar. LÄS MER

 4. 4. Samtidens offentlighetsprincip : En undersökning kring allmänhetens rätt att tillgå allmänna handlingar i dagens samhälle, särskilt när det krävs större sök- eller andra arbetsinsatser från myndigheternas sida

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Michaela Frösing; [2018]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; Rätten att ta del av allmänna handlingar; Allmänna handlingar;

  Sammanfattning : This study aims to put light into a problem that often is seen as a complexed, vaguely legislated “grey area” in the fundamental laws regarding access to official documents, mainly focusing on the technical and workforce related boundaries. Sweden is worldwide known for the democracy and openness. LÄS MER

 5. 5. Att arkivera forskning : forskares inställning till arkivering och återanvändning av forskningsdokumentation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jesper Brinck; Katarina Leuhusen; [2013]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; tryckfrihet; offentlighetsprincip; arkiv; reanalys; metaanalys; bevarande; forskning; vetenskap; intervju; enkät; kvalitativ metod; kvantitativ metod; ALM; Archival science; archives‚ freedom of the press; the principle of public access to official documents; qualitative method; interview; questionnaire; reanalysis; meta analysis; preservation; science; research; quantitative method; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : As authorities, the universities are subject to the principle of access to official documents. Records generated during the research process are thus to be regarded as official documents, even though there are disputes over exactly when they are to be considered as such. LÄS MER