Sökning: "projektbidrag"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet projektbidrag.

 1. 1. Betydelser av att utvärdera scenkonst : En fallstudie av utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Elin Frost; [2016]
  Nyckelord :Evaluation; Culture Economy; Value Creation; Cultural Policy; Cultural Value; Performing Arts; Arts Management; utvärdering; scenkonst; Arts Management; kulturadministration; värdeskapande verksamhet; kulturellt värde; mätbarhet; systemteori; kulturpolitik; kulturbidrag; projektbidrag; kulturekonomi; ledarskap; organisationsteori; redovisning; scenkonstpraktik; gestaltning; värdering; värde;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt. Med en hermeneutisk ingång och abduktiv ansats studeras olika betydelser av begreppet utvärdering inom ramen för det system, som på initiativ av Dramaten&, möjliggjorde scenkonstprojektet Nationalismens Apostlar 2014. LÄS MER

 2. 2. ”Stora frågor, liten kommun, lite pengar, men viktigt.” – En undersökning av kulturstöd och bidrag med fokus på projektbidrag i Lunds kommun 2008-2012

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för kulturadministration

  Författare :Linnea Bergström; [2013]
  Nyckelord :Culture and arts support system; culture and arts funding; cultural economics; economics of the arts; participant observation; Bourdieu; communication; kulturstöd; kulturbidrag; kulturekonomi; offentliga medel; deltagande observation; kommunikation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis studies the process of the culture and arts economic support system in the municipality of Lund. It aims to define problems concerning the current support system, which in the present situation appears in form of a stagnant cultural eco system. LÄS MER

 3. 3. Från projekt till verksamhet : En studie av framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Viberg; [2012]
  Nyckelord :projekt; framgångsfaktorer; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Både offentlig sektor, privata företag och ideella föreningar bedriver idag en stor del av sitt utvecklingsarbete i projektform. För många av dessa är också målsättningen att projekten ska leva vidare och bli en ny verksamhet eller integreras i den befintliga. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling genom learning study i matematik : Vilka kunskaper utvecklar de deltagande pedagogerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anna Lövström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kunskaper en grupp pedagoger utvecklat, genom att delta i learning study i matematik. Svenska elevers kunskaper i matematik har blivit sämre. För att vända trenden har regeringen utlyst projektbidrag för att förändra undervisningen och förbättra resultaten. LÄS MER