Sökning: "rap hiphop"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden rap hiphop.

 1. 1. Yo Alta, verpiss dir - hier is mein Revier! : die "Selbst"-darstellung junger Männer in Feridun Zaimoglus Kanak Sprak: 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ute Petersson Nickel; [2018]
  Nyckelord :Migration; Identity; Sub culture; hiphop; hood distict ; style; Feridun Zaimoglu; Kanak Sprak: 24 Notes of the Discord from the Margin of Society;

  Sammanfattning : The central concern of this thesis is to describe the views of the young men in Feridun Zaimoglus book Kanak Sprak (2000) on their own identity ("Kanaken"), on the identity of other foreigners such as (college "Ali") and the Germans ("Alemannen") with help of close-reading. The book contains short-stories or "protocolls", written in the special language "KanakSprak", a mixture of Turkish and German street gang slang. LÄS MER

 2. 2. ”I feel like it’s no such a thing as a gender”: : En kvalitativ studie av Young Thugs utmanande av maskulina genuskonventioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Viktor Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Diskursanalys; genusteori; kön; multimodal analys; maskulinitet; rap hiphop; Youtube; bilder;

  Sammanfattning : This study examines how macsulinity can be expressed outside the norm and for this focuses on the rap/hiphop music artist Young Thug. With a multimodal discourse analysis, Young Thugs visual expressions from a sample of media content are examined. LÄS MER

 3. 3. Hip-Hop Don't Die, We Multiply: Repetitiva troper i tidig hip-hop-film : Enhet och kreativitet som budskap och utväg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Ronja Larsson; [2018]
  Nyckelord :hiphop; hip hop; Hip-hop-film; hip-hopens fyra grundelement; graffiti; breakdance; DJ-ing; rap; mise-en-scène; artisteri; kollektivism; social im mobilitet; urban miljö; 80-tal.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar tidig hip-hop-film från 80-talet och dess kreativa uttryck genom hip-hop- kulturens fyra grundelement, där en slutsats är att graffiti, breakdance, DJ-ing och rap är av yttersta vikt i bildspråket, och audiellt. Att elementen inleder filmerna visar vilken betydelse dessa har och vidare samverkar de på varierande vis, vilket förstärker den enhet som finns med i filmernas budskap. LÄS MER

 4. 4. SoundCloud Rap : Signifiers, klass och en genre i förändring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Bill Danielsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to conduct a nuanced and comprehensible analysis of the SoundCloud rap genre, consisting of two parts: a comparative analysis and a class analysis. With the comparative analysis the essay has illustrated the differences in rap lyrics between the contemporary SoundCloud rappers Yung Lean and Lil Pump with the lyrics in 1990’s rap songs by Nas and The Notorious B. LÄS MER

 5. 5. Vem är hip-hop? : Om Olof Palme, ortens betydelse och identiet inom svensk raplyrik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sebastian Andersson; [2016]
  Nyckelord :Diskursteori; Hip-hop; Rap; Olof Palme; Värderingar; Poststrukturalism; Orten; Identitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. LÄS MER