Sökning: "revision risk väsentlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden revision risk väsentlighet.

 1. 1. Revision under covid-19 : En kvalitativ studie om pandemins påverkan på revisionsprofessionen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :William Lindgren; Hugo Hummelgren; [2021]
  Nyckelord :Auditing; covid-19; Revision; covid-19;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic broke out in Sweden in March 2020 and what followed were economic uncertainty, restrictions and social distancing. This study is inspired by two publications regarding the subject of auditing during the covid-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen : ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar”- B.M1

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Johansson; Stina Holmesson; [2020]
  Nyckelord :Väsentlighet; väsentlighetsbedömning; nätverk; revisionsrisk; revisionsriskmodellen; komfort; revision; profession;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT2020.   Författare: Stina Holmesson och Linus Johansson Handledare: Christopher Von Koch Examinator: Andreas Jansson   Titel:Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen – ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar” -  B. LÄS MER

 3. 3. Risk & väsentlighet : en kvantitativ studie på faktorer som påverkar revisorns bedömningar vid en revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Malin Karlsson; Moa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Revision; revisor; risk; väsentlighet; tidsbudgetpress; revisorns erfarenhet; personliga egenskaper; revisionsbyrån;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka faktorer som påverkar revisorers förändring i risk- och väsentlighetsbedömningar samt hur tidsbudgetpress påverkar bedömningarna. Ämnet är högst aktuellt då tidigare forskning menar att pressen och stressen i revisionsyrket aldrig varit högre. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulation - En kvalitativ studie om hur revisorer arbetar för att upptäcka och stävja resultatmanipulation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johan Hansson; Johan Hultman; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; revision; redovisningsmanipulation; revisionsprocess; earnings management.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för revisorns arbete med att upptäcka och stävjaeventuell resultatmanipulation. Metod: Vår studie antar en hermeneutisk forskningstradition som är ett tolkande perspektiv.Eftersom studien söker öka förståelsen för ett fenomen har vi använt oss av en kvalitativforskningsansats. LÄS MER

 5. 5. Förväntningsgapet mellan revisor och klient : En kvalitativ studie om dess orsaker och betydelse för revisorns oberoende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Kallsäby; Rebecca Hollstrand; [2018]
  Nyckelord :Audit expectation gap; auditor; audit; materiality; auditor independence; Förväntningsgap; revisor; revision; väsentlighet; oberoende;

  Sammanfattning : Det finns klienter som har vissa förväntningar på revisionen men det är inte alltid dessa förväntningar stämmer överens med revisorns. Den här skillnaden kallas för förväntningsgap. Revisorns granskning ska genomföras enligt väsentlighet och risk samtidigt som revisorn ska vara oberoende i förhållande till klienten. LÄS MER