Sökning: "school librarians"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden school librarians.

 1. 1. Böcker, böcker, åter böcker : En diskursanalys av god skolbiblioteksverksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Källstrand Modig; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotek; skolbibliotekarie; Instagram; bildanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to create knowledge about how school librarians construct the image of their work in the school library on social media relating to the conception “Good School Library Practice” that is expressed on the Swedish Instagram account @skolbibliotekarierna (meaning the school librarians). The study uses both discourse and visual analysis to analyze the discourses connected to the main discourse “Good School Library Practice”. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekariens många kompetenser : En intervjustudie med sju utbildade gymnasiebibliotekarier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ingrid Backan; Karolina Håkansson; [2020]
  Nyckelord :competencies; practice; profession; school librarian; school library; role; education; student achievement; kompetens; praktik; profession; skolbibliotekarie; skolbibliotek; roll; utbildning; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att påvisa vad skolbibliotekarier bidrar med är ett mål som finns inom biblioteksforskning. Idag finns det ingen fråga om att skolbibliotekarier har en del i elevers utveckling tack vare flertal studier som påvisar hur bemanning, arbetstimmar och utbildad personal har en positiv inverkan på elevresultat. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotekariens självbild : Och hur den påverkar den upplevda positionen i skolverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lina Sjöblom; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotekarie; skolbibliotek; identitet; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The self-image of the school librarian: and how it affects the perceived status in a school environment. This paper examines the role of the school librarian and how they perceive themselves and how they think other actors in the school environment perceive them. LÄS MER

 4. 4. Försummade fängelsebibliotek : dess problem och lösningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sharon Elbaz; [2020]
  Nyckelord :Försummade; fängelsebibliotek; 50-talet; 60-talet; maktförhållanden; styrkeförhållanden; Foucault; biblioteksservice; fångar; interner; intagna; bibliotekarie;

  Sammanfattning : Reading is something that has not been obvious to those who have been admitted to prisons around Sweden. The reading was considered to be more of a rehabilitation of the interns and the reading was used to make them better people, a way to show that the prison made prisoners better citizens. LÄS MER

 5. 5. Den osynliga bibliotekarien? : En studie av meröppna bibliotek och professionen i Norrbotten och Västerbotten våren 2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Annika Riekkola; [2020]
  Nyckelord :More-opened; Public library; Profession; Jurisdiction; Identity; meröppet; folkbibliotek; profession; jurisdiktion; identitet;

  Sammanfattning : More-opened hours is a fast-growing service at public libraries in Sweden. The aim of this thesis is to examine how this new operations impacts the profession. LÄS MER