Sökning: "skrivna uppsatser"

Visar resultat 16 - 20 av 48 uppsatser innehållade orden skrivna uppsatser.

 1. 16. Tes, personlighet och aktörsperspektiv : En undersökning av subjektsperspektiv och en argumentationsanalys av nationella prov i årskurs 3 på gymnasiet 2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Börjesson; [2013]
  Nyckelord :Subjektsperspektiv; Argumentationsanalys; Gymnasieelever; Nationella prov;

  Sammanfattning : År 2012 utkom en studie Lika för alla? – Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år (2012). I den har skolinspektionen samlat in och rättat om nationella prov. Syftet har varit att kontrollera att kvalitén upprätthålls, genom att analysera om ursprungsrättare gör korrekta bedömningar av uppsatserna. LÄS MER

 2. 17. Hur tolkas Warden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Wiesner; [2013]
  Nyckelord :Warden; Luftmakt; Desert Storm; Irak; Gulfkriget;

  Sammanfattning : John A. Warden III är en av vår tids mest inflytelserika luftmaktsteoretiker och Wardens teori är vida omskriven och ligger till grund för flertalet undersökningar. Warden redogör själv för att teorin inte skall ses som en mall utan att det snarare är generella idéer och riktlinjer. LÄS MER

 3. 18. Postapokalypser, robotar och zombies : En studie om dystopiska temaarbeten i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Karin Sundh; [2013]
  Nyckelord :Temaarbete. PISA-studien. Antipluggkultur. Dystopier. Populärkultur. Finkultur. Textanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att analysera 73 dystopiska temaarbeten, skrivna av elever i årskurs 9 vårterminen 2012, och undersöka om man finner någon skillnad kvalitetsmässigt mellan kvinnliga och manliga elever och ta reda på vari dessa skillnader i så fall ligger, i hopp om att det ska ge en tydligare inblick i problematiken kring svenska elevers dalande studieresultat. Med hjälp av textanalys som kvalitativ bedömning anonymiserades uppsatserna, de fem delarna som arbetena bestod av bedömdes och sedan summerades slutligen bedömningen i tre kategorier: svaga, neutrala och starka uppsatser. LÄS MER

 4. 19. Partikelverb – hur svåra är de? En undersökning om frekvensförhållandena mellan förstaspråkselever och andraspråkselever avseende bruket av partikelverb

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lisa Thorén; [2012-10-29]
  Nyckelord :partikelverb; ordförrådet; metaforer;

  Sammanfattning : Att ha ett rikt ordförråd och kunna känna att man kan ge uttryck för vad man vill säga är naturligtvis mycket viktigt för alla människor. Men ordförrådet upplevs ofta som en begränsande faktor av elever med svenska som andraspråk, även när de har nått en avancerad språkfärdighetsnivå. LÄS MER

 5. 20. Gymnasieelevers användning av verb i skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Gottlieb; [2012-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpFördjupningskurs: LSV410Handledare: Sofia Tingsell.... LÄS MER