Sökning: "sociala medier de äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden sociala medier de äldre.

 1. 1. Framställningen av självbilden En kvalitativ studie om hur självbilden påverkas av framställningen inom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mariam Al-Nawab; Marcus Vallsäter; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Självbild; sociala medier; påverkan; systemvärld - livsvärld; dramaturgiska perspektivet; reflexivitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT I detta arbete kommer det att belysas hur självbilden påverkas av grupper inom sociala medier på facebook. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med några kvinnor från en tjejgrupp på facebook försöka bidra samt förklara hur dessa kvinnor framställer sig själva och hur medlemmarnas självbild påverkas utifrån andras framställning. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Självkänsla och facebookanvändning - En kvantitativ enkätstudie om sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning samt köns-och åldersskillnader.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elina Kempe; Cornelia Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; global självkänsla; åldersskillnader; könsskillnader; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning i form av frekvens, antal vänner samt motiv. Studien syftade även till att studera eventuella köns- och åldersskillnader i förhållande till självkänsla såväl som facebookanvändning. LÄS MER

 4. 4. Influencer Marketing : En framgångsrik strategi beroende på målgruppensålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Engström; Jini Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencers; social media; word of mouth; attributes !; Influencer marketing; Influencers; sociala medier; word of mouth; attribut !;

  Sammanfattning : Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi dagligen blir exponerade för reklam i alla dess olika former. Företag försöker ständigt komma på nya innovativa marknadsföringstekniker för att nå fram i mediabruset, där Influencer marketing identifierats som en av de mest framgångsrika marknadsföringsmetoderna i nutid. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier-stalkning : den normaliserade övervakningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andrea Gunnarsson; Olivia Åkerberg; [2018]
  Nyckelord :sociala medier-stalkning; sociala medier; övervakning; need to belong theory;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är djupt rotat i det svenska samhället och idag ser vi att majoriteten av svenskarna använder internet och sociala medier i stor utsträckning (IIS, 2017). Sociala medier-stalkning (SM-stalkning) är det relativt nya fenomenet som innebär att hämta information om andra människor via sociala plattformar som Facebook eller Instagram. LÄS MER