Sökning: "socialisationsteorier"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet socialisationsteorier.

 1. 1. Jämställdhet i revisionsbranschen? En karriärstudie utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Levin; Johanna Nilsson; [2010]
  Nyckelord :revisionsbranschen; kvinnor; familjeroll; yrkesroll; karriär; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skilda förutsättningar för män och kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen. Syftet är fortsättningsvis också att kartlägga vad som utmärker de kvinnor som faktiskt når toppen. LÄS MER

 2. 2. Vad händer när vi spelar tillsammans? – En kvalitativ studie av musikstuderande gymnasieelevers relationer med musiken och med varandra.

  C-uppsats,

  Författare :Anders Bergsten; Lina Melander; [2009]
  Nyckelord :Musik; Ensemble; Gymnasium; Estetiskt program; Gru;

  Sammanfattning : Syfte:Vi vill undersöka musikens påverkan på gruppdynamiken imusikundervisning och hur den påverkar det pedagogiska arbetet samtockså påverkas av det pedagogiska arbetet.Huvudfrågor:Vilka faktorer, andra än musik eller musicerande, spelar in för attforma en välfungerande och välmående ensemblegrupp?Vad har pedagogen för roll i skapandet av ett lustfyllt lärande iegenskap av ensemblegruppens ledare?Är musiken eller musicerandet den viktigaste faktorn iensembleundervisning?Metod och material: Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som metod för vår uppsats. LÄS MER

 3. 3. Det offentliga idrottsstödet - En kartläggning av idrottsföreningarnas syn på det kommunala bidragssytemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Bengt Arman; Carl Sandin; [2008]
  Nyckelord :Idrottsföreningar; Kommunala bidrag; Socialisationsteorier; Utvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga idrottsföreningarnas syn på det kommunala bidragssystemet i Halmstad kommun. Undersökningen studerade förhållandet mellan idrottsföreningarna och kommunala bidrag utifrån ett socialisationsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Spela roll i verkligheten

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Malin Åström; [2006]
  Nyckelord :Socialisation; Status; KASAM;

  Sammanfattning : Vårterminen -06 skulle jag undervisa första årskursen på gymnasiets Barn och fritidsprogram om socialisationsprocessen. Jag ville undersöka om dramapedagogiska metoder var ett bättre sätt att lära eleverna än den traditionella undervisningen. LÄS MER