Sökning: "sociologiska fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden sociologiska fenomen.

 1. 1. Bitcoin och den libertarianska strategin : En jämförande kritisk diskursanalys av medierepresentationer av bitcoin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simon Nordmark; Pavel Pogorelyy; [2020]
  Nyckelord :bitcoin; Silk Road; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Under början av 2010-talet populariserades en ny form av elektroniskt betalningsmedel, så kallade kryptovalutor. Dessa tillkom under slutet av 2000-talet, till stor del på grund av stora finanskrisen 2007, och fungerar som ett fristående valuta- och betalningssystem. Den första och mest välkända av dessa idag är bitcoin. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och klassmedvetande inom prekariatet : En intervjustudie med leveranspersoner inom gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Dahlbom; Eden Reta; [2020]
  Nyckelord :gig-ekonomi; klassmedvetande; flexibilitet; Foodora; ekonomisk otrygghet;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Som ett resultat av globalisering, digitalisering och nya kommunikationsvägar har det vuxit fram nya fenomen på arbetsmarknaden, bland annat gig-ekonomin. Fenomenet kan beskrivas som ett sätt att organisera och effektivisera arbete genom digital teknik. LÄS MER

 3. 3. Pulsmätningar - länken mellan ledningen och medarbetare : En kvalitativ studie om arbetsgivares perspektiv på pulsmätningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Agné; Jonathan Hellsten; [2020]
  Nyckelord :digitalt mätverktyg; finansialisering; medarbetarundersökning; pulsmätningar;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där organisationer under de senaste decennierna har blivit mer vinstfokuserade på grund av avkastningskrav till aktieägare. I och med detta har vi sett ökade kontroll- och mätmekanismer, inte minst av medarbetarnas prestationer mot uppsatta mål. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteman eller industriarbetare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Victor Åkerberg; Jonas Persson; [2020]
  Nyckelord :Social snedrekrytering till högre studier;

  Sammanfattning : Det har länge varit målsättningen i svensk utbildningspolitik att minska social snedrekrytering till högre studier. Forskning har gång på gång konstaterat fenomenets förekomst och påverkansfaktorer som social, kulturell och etnisk bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Hjälp, 'asså jag mår typ dåligt... : En studie av interaktionen mellan läkare och patient vid psykisk ohälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lennart Byström; Kristina Liliedahl; [2020]
  Nyckelord :Medikalisering; Responsivitet; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Depression är en allt oftare förekommande diagnos och avspeglar att allt fler människor drabbas av ett psykiskt lidande. Ett ökande antal fenomen som hör till normala livsomständigheter är föremål för medicinsk diagnostik och behandling vilket innebär en medikalisering. LÄS MER