Sökning: "sociologiska fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden sociologiska fenomen.

 1. 1. _”When my depression hits me” - Unga vuxnas upplevelser av depressionsmemes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Niklasson; Michaela Åberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depressionsmemes är en typ av media på internet med humoristiskt innehåll. De berör psykisk ohälsa och är ett stort och växande fenomen bland unga. Forskning på depressionsmemes domineras av sociologiska perspektiv och få studier finns kring hur interaktionen med materialet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 3. 3. Hedersförtryck och Social kontroll En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Gentijana Voca; [2022]
  Nyckelord :Social kontroll; hedersförtryck; våld; skam; skuldkänslor; bestraffning; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Författare: Gentijana Voca Titel: Hedersförtryck och Social kontroll. En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck. LÄS MER

 4. 4. Socialt kapital och konspiration : En kvantitativ studie om generell social tillit och konspiratoriska mentaliteter inom Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lyon Portolani; Sara Johansson; [2022]
  Nyckelord :socialt kapital; tillit; konspirationsteori; nätverk; kollektivt handlande;

  Sammanfattning : Konspirationsteorier är ett fenomen som är ständigt närvarande och som normaliserats i samtiden. De konspiratoriska tendenserna relaterar till misstro gentemot samhällsinstitutioner. LÄS MER

 5. 5. När frihet blir en börda

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Svante Andreasson; [2022]
  Nyckelord :Tomt arbete; meningsfullt arbete; regementalitet; flexibelt arbete; meningsförlust.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syftade till att med kvalitativ metod undersöka upplevelsen av att arbeta hemifrån till följd av Covid-19 pandemin och vilket värde arbetare lägger i kontoret. Åtta intervjuer genomfördes med personer vars arbetsvardag blivit mer flexibel för att få djupare förståelse hur människor värdesätter möjligheten till att arbeta flexibelt. LÄS MER