Sökning: "special person"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade orden special person.

 1. 1. Producing special-ordered engines : A mapping of the special-order process and the impact of working from home at an engine assembly plant

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lisa Ögren; [2021]
  Nyckelord :Customisation; Special-order; Engine assembly; Production system; Kundanpassning; Special-order; Motormontering; Produktionssystem;

  Sammanfattning : This report is presenting a master thesis work in Industrial Design Engineering with a focus on production development at Luleå University of Technology. The thesis work was conducted in the spring term of 2021 at the engine assembly plant of Scania in Södertälje. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnaden för patienter med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Vian Mulhi; Sara Cygan; [2021]
  Nyckelord :Communication; Intellectual disability; nurse; nursing; patient.; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; omvårdnad; patient; sjuksköterska. 2;

  Sammanfattning : Cygan S & Mulhi V. Omvårdnaden för patienter med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Varför inte lägga lite extra fokus på miljön? : ccccccc

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Forsell; Louise Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Special nurse; intellectual disability; school nursing; environmental health; Specialistsjuksköterska; intellektuell funktionsnedsättning; skolinriktad omvårdnad; miljövård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att barn och unga med funktionsnedsättning trivs sämre i skolan och skattar sin hälsa sämre än andra barn. Skolan utgör en viktig miljö och kan ses som en potentiell skyddsfaktor mot ohälsa. Syfte: Syftet var att beskriva skolmiljöns betydelse för upplevelsen av hälsa hos elever i särskolan. LÄS MER

 4. 4. ” It’s like someone makes your entire existence invalid” : A study of non-binary people’s experiences of embodiment and negotiating institutional lines

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Lo Jatko Mührer; [2021]
  Nyckelord :Non-binary; trans; gender; sexuality; disability; class; embodiment;

  Sammanfattning : In this thesis, non-binary people’s experience of gendered embodiment as well as inhabiting and navigating society is analysed. This is primarily done by using the theoretical framework of institutional lines, specifically applied through a trans studies perspective. LÄS MER

 5. 5. AI-Driven Image Manipulation : Image Outpainting Applied on Fashion Images

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alexander Mennborg; [2021]
  Nyckelord :image outpainting; fashion images; product images; image cropping; image resizing; convolutional neural networks; generative adversarial networks;

  Sammanfattning : The e-commerce industry frequently has to deal with displaying product images in a website where the images are provided by the selling partners. The images in question can have drastically different aspect ratios and resolutions which makes it harder to present them while maintaining a coherent user experience. LÄS MER