Sökning: "strypreglering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet strypreglering.

 1. 1. Reglering av pumpar: En fallstudie med jämförelseanalys mellan stryp- och frekvensreglering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yulia Rudenko; [2021]
  Nyckelord :pulp and paper industry; energy efficiency; centrifugal pump; throttle control; throttle valv; frequency control; frequency converter; LCC analysis; payback time; massa- och pappersindustri; energieffektivisering; centrifugalpump; strypreglering; spjällventil; frekvensreglering; frekvensomriktare; LCC-analys; återbetalningstid;

  Sammanfattning : Dagens behov för energieffektivisering ställer höga krav på industrisektorn som anses vara den största energikonsumenten. Holmen AB är verksam inom massa- och pappersindustrin som är en energiintensiv bransch där sådana stora energianvändare som pumpapplikationer spelar en nyckelroll i produktionen. LÄS MER

 2. 2. Frekvensomriktardrift av sjökylvattenpumpar : Ett underlag för konvertering från strypreglering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Josef Almert; David Ljung; [2018]
  Nyckelord :Frekvensomriktare; isbrytare; pump; pumpar; frekvensstyrning; strypreglering; sjöfartsverket; sjöfart; hydrodynamik; sjökylvattenpump; centrifugalpump; förträngningspump; uppfordringshöjd;

  Sammanfattning : Det här projektet är utfört samarbete med maskinbesättningen på sjöfartsverketsisbrytare. Syftet med detta arbete är att belysa fördelarna av konvertering frånstrypreglering till varvtalsreglering, av sjökylvattenpumparna på deras isbrytare. Dettamed hjälp av frekvensomriktare. LÄS MER

 3. 3. Analys av massapumps- och mixerarbete vid Metsä Board Sverige AB, Husums Fabriker : Energibesparingsåtgärder vid blekeri 4 & 5 med jämförelse mot ny utrustning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Agrell; [2014]
  Nyckelord :mc; pump; pulp; factory; energy; efficiency; sulzer; valmet; ahlstrom; chemical; mixer; massabruk; mc; pump; energieffektivisering; sulzer; valmet; ahlstrom; massa; energi; pappersbruk; papper; kemikalie; mixer;

  Sammanfattning : Husums plant has a selection of different pulp pumps at bleaching plant 4 and 5. The displacement- (HC-pump, Sund Defibrator PTD-60) and centrifugalpumps (MC-pump, MCA 42-200, MCP 30/20) are of interest in this report. The centrifugal pumps are controlled by throttle valves, which result in an energy loss. LÄS MER

 4. 4. Systemstudie av småskalig ångbaserad kraftvärme.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Fredrik Björnberg; [2006]
  Nyckelord :Vaporel; flashbox; ångpanna; ångturbin; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar två konkurrerande koncept för småskalig kraftvärme, där skillnaden mellan koncepten är metoden för att framställa ånga. - Vaporel, en teknik där mättad ånga produceras i en s k "flashbox" av mättat vatten från en hetvattenpanna. LÄS MER