Sökning: "tax shield"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden tax shield.

 1. 1. Kapitalstrukturens påverkande variabler : en kvantitativ undersökning på svenska börsnoterade bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniela Rebolledo Montecinos; Powell Vallared; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; leverage; determinant factors; trade-off theory; pecking order theory; Kapitalstruktur; hävstångseffekt; påverkande variabler; trade-off teorin; pecking order teorin;

  Sammanfattning : Bolag står ständigt inför beslut kring val av finansiering och dessa beslut resulterar i bolagens kapitalstruktur. Kapitalstrukturen har undersökts sedan en lång tid tillbaka och flera olika teorier har växt fram. Än idag finns det dock ingen teori som kan förklara kapitalstrukturen på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER

 2. 2. Thin Capitalization in the OECD, the EU and Sweden: policy responses, evaluation and alternatives.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sotirios Apostolou; [2018]
  Nyckelord :Tax law; OECD; BEPS; BEPS Action 4; EU; ATAD; Thin Capitalization; debt bias; tax planning; tax shield; interest deduction; interest deduction limitation; interest deduction limitation rule; EBITDA; CBIT; ACE; ACC; COCA; AGI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The issue of thin capitalization has risen in importance in recent years, to the point that it warranted international action. That action came in the form of Action 4 of the OECD BEPS Project, of Article 4 of the EU ATAD and of the new interest deduction limitation rules in the national Swedish legislation. LÄS MER

 3. 3. A Test Of The Pecking Order Theory: An Empirical Study Of Institutional And Insider Ownership Identities On The Swedish Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Sasu Dwamera; Agyenim Boateng Asafo-Adjei; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; Pecking order theory; Institutional ownership identity; Insider ownership identity; Financing decision.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The paper investigates the financing behavior of firms listed on the Stockholm Stock Exchange (SSE) main markets using the pecking order theory. The study also examines the influence of institutional and insider ownership identities on the financing decisions of the firms. LÄS MER

 4. 4. Capital Structure Determinants within the Automotive Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nicolai Bakardjiev; [2018]
  Nyckelord :Capital Structure; Trade-off Theory; Pecking Order Theory; Firm Specific Determinants; Panel Data Regression.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to extend the capital structure literature and identify the firm specific determinants of leverage within the automotive industry, filling a gap in the academic literature, and providing a base for future research. Panel data comprised of 29 global automotive companies over a 10-year period, 2008-2017, is used to run OLS regressions on three classifications of capital structure: total debt, long-term debt, and short-term debt. LÄS MER

 5. 5. Små och medelstora företags val av kapitalstruktur under ekonomisk kris

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Alexander Nyström; Fredrik Strandlund; [2017]
  Nyckelord :Industry; economic crisis; determinants; capital structure; liquidity; profitability; term spread; SME; tax-sheild; size; asset structure; growth opportunities.; Bransch; ekonomisk kris; faktorer; kapitalstruktur; likviditet; lönsamhet; räntespread; skattesköld; SME; storlek; tillgångsstruktur; tillväxtmöjligheter.;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen betyder hur ett företag väljer sin sammansättning av skuldsättning och eget kapital, och de finansiella teorierna är framtagna ur de större företagens perspektiv. Små och medelstora företag (SME) utgör ungefär 99 % av alla företag i Sverige, och det är därför viktigt att förstå hur dessa företag väljer sin kapitalstruktur. LÄS MER