Sökning: "utanför sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden utanför sjukhus.

 1. 1. Närståendes resurser och reaktioner av att närvara vid pågående hjärt- och lungräddning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nadine Della-Schiava; Nadine Della-Schiava Hallin Hoksrød; [2021-06-28]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; Närstående; Upplevelse; Reaktion; Närståendes närvaro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbas av ett hjärtstopp är i behov av omedelbar behandling med hjälp av hjärt- och lungräddning. Andelen som överlever hjärtstopp har under de senastedecennierna ökat, både på och utanför sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Larmhantering – intensivvårdssjuksköterskors strategier

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Guerin-Forsberg; Anna Martin-Borgesand; [2021-06-24]
  Nyckelord :Larmhantering; ljud; strategier; patientsäkerhet; intensivvårdssjuksköterskor; larmtrötthet; intensivvård; intervjuer; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: The intensive care unit (ICU) is a specialised, highly technical part of healthcare. Sounding alarms are necessary to ensure patient safety within the intensive care. Due to sounding alarms, the soundscape in the intensive care treatment room is both complex and problematic. LÄS MER

 3. 3. Att återgå till livet efter hjärtstopp - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Strand; Alma Larsson; [2021]
  Nyckelord :Omvårdnad; plötsligt hjärtstopp; trauma; upplevelser; överlevare; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överlevnaden för personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har ökat från 5 % under 1990-talet till 11 % under år 2019. Som ett resultat av fler överlevande krävs en ökad kompetens och förståelse för de utmaningar och känslor som de överlevande går igenom. LÄS MER

 4. 4. Effekten av tidig hjärt-lungräddning vid hjärtstopp utanför sjukhus : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Karlsén; Mladenka Dimic; [2021]
  Nyckelord :Automatic external; Bystander; Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation defibrillator; Prehospital; Automatisk extern defibrillator; Hjärt-lungräddning; Hjärtstopp; Prehospital; Åskådare;

  Sammanfattning : Hjärtstopp sker oftast utanför sjukhus, långt ifrån avancerad sjukvård. För varje minut som går utan behandling minskar chansen att överleva avsevärt. Sju av tio personer som drabbats av hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulans är på plats. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miguel Johansson; Heaven Tesfayesus; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Experience; Qualitative; Surviving; Erfarenhet; Hjärtstopp; Kvalitativ; Överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rapporterades cirka 61 781 fall av hjärtstopp utanför sjukhus underåren 1990–2011. Vid ett hjärtstopp krävs det att åtgärder snabbt sätts in för att patientenska överleva. Att överleva ett hjärtstopp är vanligen en traumatisk upplevelse som ävenkan leda till kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER