Sökning: "verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient"

Visar resultat 6 - 10 av 35 uppsatser innehållade orden verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient.

 1. 6. Jag förstår inte! : Språkbarriärens inverkan på vårdrelationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Idali Magnusson Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet. Sjuksköterska. Språkbarriär. Vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökad immigration till Sverige innebär en språklig utmaning för vården eftersom kommunikation och delaktighet lägger en grund för att en vårdrelation ska uppstå mellan patient och sjuksköterska. För att överbrygga språkbarriären kan sjuksköterskan använda icke-verbal kommunikation, tolk eller en informell tolk. LÄS MER

 2. 7. Sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jasmina Sabani; Ilma Djopa; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; kommunikationssätt; patient; sjuksköterska; språkbarriärer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag möter patienter med andra kulturella bakgrunder. Detta innebär att sjuksköterskor ständigt hamnar i situationer som kräver en ansträngande kommunikation för att förstå varandra, då språket inte är gemensamt. LÄS MER

 3. 8. Kommunikation i vårdandet : Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation i vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Saba Alshahbaz; Maria Lundhe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: In each care situation, the nurse communicates with the patient. The concept of communication is more suitable to use than conversation when communication is related to caring in more ways in comparison with conversations. LÄS MER

 4. 9. Icke-verbal kommunikation i en vårdkontext : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Andersson; Christina Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Communication; Person-centered nursing; Interpersonal relationship; Kommunikation; Personcentrerad omvårdnad; Interpersonell relation;

  Sammanfattning : Samhället har höga förväntningar på både en god patientsäkerhet och vårdkvalitet. För att uppnå en god personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård måste samverkan ske på ett interpersonellt plan. LÄS MER

 5. 10. Barriärer och strategier i kommunikation mellan sjuksköterska och patient : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Filip Elfwering; Oskar Källberg; Ilirida Sopaj; [2018]
  Nyckelord :Communication; nonverbal communication; nurse-patient relation; language barriers; literature review  ; Kommunikation; ickeverbal kommunikation; sjuksköterska–patientrelation; språkförbistring; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en tvåvägsinteraktion där information överförs mellan parterna. Att kommunicera, verbalt eller icke-verbalt, innebär att förmedla budskap, dela information och att etablera, förstärka eller påverka relationer. LÄS MER