Sökning: "vetenskapliga artiklar om diabetes"

Visar resultat 16 - 20 av 211 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om diabetes.

 1. 16. Hälsoapplikationer som hjälpmedel för egenvård vid diabetes mellitus - patienters erfarenheter : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ahmad Kutaiba Hamza; Felicia Wass; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; diabetes mellitus typ 2; mobil applikationer och egenvård.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen, den är kostnadskrävande och motsvarar 10% av alla hälsoutgifter. Sjukdomen leder till flera komplikationer och kan leda till döden om den inte behandlas. LÄS MER

 2. 17. Patienters upplevelser av egenvård och livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jeanette Johansen; Saba Hailemariam Teklezghi; [2021]
  Nyckelord :Egenvård; Diabetes typ 2; Upplevelser; Patient; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i hela världen. Den orsakar stora kostnader för vården och ett stort lidande för patienten. Risken för komplikationer är stor. Sjuksköterskan har en viktig roll att stödja och utbilda patienten så att de kan utöva en god egenvård. LÄS MER

 3. 18. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ II : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dilara Tozak; Matilda Zavala; [2021]
  Nyckelord :Type 2- diabetes; Self-management; Experiences; Lifestyle changes; Diabetes typ-2; Egenvård; Upplevelser; Livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ-2 är en kronisk folksjukdom som fortsätter öka över hela världen. Sjukdomen innebär en minskad insulinproduktion tillsammans med en ökad insulinkänslighet. Behandling av sjukdomen ställer krav på en strikt egenvård tillsammans med livsstilsförändringar, som dieter och motion. LÄS MER

 4. 19. Diabetespatienters behov av kunskap och undervisninggällande primär prevention av fotsår. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ceren Sultan Taspunar; Raniah Al-Sammak; [2021]
  Nyckelord :Diabetic foot; Qualitative study; knowledge; Nursing interventions; foot ulcer; prevention; Diabetes fot; kvalitativ studie; erfarenheter; omvårdnadsåtgärder; fotsår; kunskap; prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. De drabbade individerna får diabetesrelaterade komplikationer som uppkommer vid sjukdomen, bland annat fotkomplikationer såsom fotsår som är vanligt förekommande. Komplikationerna leder till stort lidande för personen. LÄS MER

 5. 20. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 : En litteratursöversikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Faria Ali; Nimco Nuur; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Experience; Lifestyle change; Emotions; Knowledge; Self-care; Patient perspective; Diabetes mellitus typ 2; Upplevelse; Livsstilsförändring; Känslor; Egenvård; Patientens perspektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett folkhälsoproblem som ökar kraftigt i världen. 90% avbefolkningen som har diabetes har diabetes Mellitus typ 2 i världen. Orsaken är låg fysisk aktivitet, dåliga levnadsvanor, tobaksanvändning, övervikt och ärftlighet. LÄS MER