Sökning: "9 års trots"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden 9 års trots.

 1. 1. Övervakningsmetoder och jämförelse av förberedelsetid vid allmän anestesi av föl och unghästar på ett svenskt hästdjursjukhus : en retrospektiv studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Gunnarsson; Jessica Gylling; [2018]
  Nyckelord :häst; föl; anestesi; monitorering; duration;

  Sammanfattning : Ett föls fysiologi ser annorlunda ut jämfört med en vuxen individs fysiologi. Deras omogna fysiologi gör att de blir sårbara och särskilt utsatta vid allmän anestesi, och har en ökad risk för att dö under den allmänna anestesin jämfört med en vuxen häst. LÄS MER

 2. 2. Till tryckfrihetens försvar - Om tryckfrihetsjuryns plats i det svenska rättssamhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Norrgård; [2017]
  Nyckelord :Tryckfrihetsprocess; Tryckfrihet; Processrätt; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tryckfrihetsjuryn, instiftad 1815, är en något speciell företeelse i det svenska rättssamhället. Till skillnad från många andra länder, där juryn är en grundpelare i straffprocess, så är den svenska tryckfrihetsjuryn den enda juryn av något slag i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Avräkningsordningen idag och imorgon : Är 9 kap. 5 § HB i behov av reform?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Mattias Olsson; [2016]
  Nyckelord :Avräkningsordningen; Handelbalken; 9:5 HB; HB; avräkning; skulder; valrätt; avräkningsordning; destination; destinationsrätt;

  Sammanfattning : Om en gäldenär har fler än en skuld till samma borgenär och betalar ett belopp som inte är stort nog att täcka samtliga skulder, uppstår frågan på vilken av skulderna betalningen ska avräknas. Vad gäller frivillig betalning regleras situationen av 9 kap. LÄS MER

 4. 4. Hantering av energi- och fuktfrågor hos Sveriges kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Pia Gullin; [2015]
  Nyckelord :Sveriges kommuner; Sveriges landsting; webbaserad enkätundersökning; energihantering; fukthantering; obligatorisk ventilationskontroll OVK ; inomhusmiljö; energideklaration; Europaparlamentets och rådets direktiv 2010 31 EU; Sweden s municipalities; Sweden’s county councils; web survey; energy Control; energy management; moisture management; obligatory ventilation control OVK ; indoor environment; energy performance certificate; Directive 2010 31 EU of the European Parliament and Council; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Idag utgör byggnader 40 % av den Europeiska unionens sammanlagda energianvändning. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU antogs den 19 maj 2010, vilket verkar för att öka användningen av förnybara energikällor och samtidigt minska energianvändningen. LÄS MER

 5. 5. Effekter av befintliga och eventuella framtida läkemedelsbehandlingar på morbiditet och mortalitet hos patienter med hjärtsvikt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Faeza Alqaysi; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:  Heart failure is a multidimensional phenomenon with high mortality. Heart failure is treated with angiotensin converting enzyme (ACE) - inhibitors or angiotensin receptor blockers (ARBs) that counteract neurohormonal stimuli that occur in heart failure, as well as providing vessel dilatation, which reduces symptoms and the need for hospitalization and increases survival. LÄS MER