Sökning: "Alice i Underlandet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Alice i Underlandet.

 1. 1. Att använda bilderboken som en lättläst version av kapitelboken : – en komparativ adaptionsanalys av en kapitelbok och bilderbok.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sophie Duty; [2022]
  Nyckelord :Lewis Carroll; Alice i Underlandet; intrig; lättlästhet; kapitelbok; bilderbok; adaption;

  Sammanfattning : Sophie Duty: Att använda bilderboken som en lättläst version av kapitelboken - en komparativ adaptionsanalys av en kapitelbok och bilderbok om Alice i Underlandet av Lewis Carroll (2022). Svenska, självständigt arbete avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Örebro universitet, institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. LÄS MER

 2. 2. Alice och Alice. : En ikonologisk analys av illustrationer från Alice i Underlandet.

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linda Freiholtz; [2021]
  Nyckelord :illustrationer; Panofskys ikonologisk analysmetod; John Tenniel; Tove Jansson;

  Sammanfattning : The purpose of the essay was to analyse and compare four illustrations, two by John Tenniel and two by Tove Jansson, with each other. But also connect the illustrations with the era and with its painter’s personal context. LÄS MER

 3. 3. Translation or rewriting of proper names : A study of children’s literature across a century

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Veronica Sand; [2021]
  Nyckelord :Translation as rewriting; Children’s literature; Translating proper names; André Lefevere; Gillian Lathey; Alice in wonderland; The children of the forest; Coraline; Wolf Brother; Hunger Games; The Graveyard Book; The Circle; English; Spanish; Swedish; Översättning som omskrivning; Barnlitteratur; Översätta egennamn; André Lefevere; Gillian Lathey; Alice i underlandet; Alice i sagolandet; Tomtebobarnen; Coraline; Vargbröder; Hungerspelen; Kyrkogårdsboken; Cirkeln; Engelska; Spanska; Svenska;

  Sammanfattning : The translation of names is a topic for discussion within many fields, no less so within translation studies. Furthermore, the translation of proper names in children’s literature is a topic with on-going changes. LÄS MER

 4. 4. "Jag har drömt så underligt" : Drömmandet i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Izabelle Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Alice i Underlandet; drömmar; Lewis Carroll; Tim Burton; intermedialitet; Freud; filmadaption;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om drömmar i litteratur. LÄS MER

 5. 5. Positiva freaks : Gestaltning av de annorlunda protagonisterna i Tim Burtons filmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sophia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Tim Burton; Karaktärer; Freaks; Sympati;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur karaktärer i utanförskap gestaltas i film med huvudfokus på Tim Burton (1958) och hans positiva freaks. Positiva freaks är karaktärer som anses vara annorlunda men som menar väl. LÄS MER