Sökning: "Alice i Underlandet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Alice i Underlandet.

 1. 1. "Jag har drömt så underligt" : Drömmandet i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Izabelle Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Alice i Underlandet; drömmar; Lewis Carroll; Tim Burton; intermedialitet; Freud; filmadaption;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om drömmar i litteratur. LÄS MER

 2. 2. Positiva freaks : Gestaltning av de annorlunda protagonisterna i Tim Burtons filmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sophia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Tim Burton; Karaktärer; Freaks; Sympati;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur karaktärer i utanförskap gestaltas i film med huvudfokus på Tim Burton (1958) och hans positiva freaks. Positiva freaks är karaktärer som anses vara annorlunda men som menar väl. LÄS MER

 3. 3. Alice i Underlandet : - En komparativ analys av Lewis Carrolls originalversion och Susie Linns bilderbok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Noord; Lena Nyrén; [2018]
  Nyckelord :Lewis Carroll; Susie Linn; adaption; Alice i Underlandet; bilderbok;

  Sammanfattning : I denna uppsats gör vi en komparativ analys av Lewis Carrolls (1865) originalversion Alice i Underlandet med en bilderboksversion av Susie Linn (2015). Syftet är att undersöka vad som skett efter att en adaption har genomförts från kapitelbok till bilderbok. LÄS MER

 4. 4. Identitetsskapande i underlandet : –  en genusstudie av  Alice i Underlandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Leo Sellén; [2017]
  Nyckelord :Genus; Barnlitteratur; Narrativ Analys; Barn och unga;

  Sammanfattning : Lewis Carrolls Alice i Underlandet (1865) är en berättelse från en tid då könsnormer såg mycket annorlunda ut. Trots sin ålder är boken fortfarande mycket omtyckt. Studien avser att ta reda på vilka dessa könsnormer är och hur de speglas genom bokens protagonist. LÄS MER

 5. 5. ”Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle” – Synen på barn och barndom i filmbearbetningar av Lewis Carrolls böcker om Alice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2017]
  Nyckelord :Alice in Wonderland; barndomens historia; Lewis Carroll; Alice i Underlandet; barn; barndom; filmbearbetningar; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En undersökning av synen på barn och barndom i filmbearbetningar av Lewis Carrolls böcker om Alice. Utvecklingen av gestaltningarna av protagonisten och antagonisten i Aliceberättelserna jämförs med utvecklingen av synen på barn och barndom sedan "Alice's Adventures in Wonderland" publicerades 1865. LÄS MER