Sökning: "Andreas Å"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Andreas Å.

 1. 1. Att skeppa opium för att få sig en fin hatt : En undersökning av spelandets relation till ett etiskt gott liv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Etik

  Författare :Andreas Rovio; [2021]
  Nyckelord :teologi; etik; teologisk etik; ricoeur; spel; spelande; brädspel; agens;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks relationen mellan det etiskt goda livet och spelandets praktik. Arbetets kvalificerade frågeställning är: Hur relaterar estetiskt strävande spelande till strävan efter det ”goda livet” med och för andra, i rättvisa institutioner? Materialet är filosofen C. LÄS MER

 2. 2. Finns det evidens för att höghastighetsmanipulation av nacken kan orsaka stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Andreas Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Chiropraktor; physioterapeut; manipulation; stroke; vertebral artery; carotid artery; cervical spinal manipulation therapy; SMT; High Velocity Low Amplitude Manipulation; HVLA; Orthopedic Manual Therapy; OMT; cerebrovascular dissection; CVD; vertebral arterial dissection; VAD; CAD; CeAD; cerebrovascular insult; CVI; vertebrobasilar disorder; VBI; ICD9; ICD 10; M430; M435; stroke; complications; risk; Kiropraktor; sjukgymnast; fysioterapeut; naprapat; manipulation; stroke; SMT; OMT; VAD; CAD; CeAD; cerebrovaskulär insult; CVI; VBI; ICD9; ICD 10 M430; M435; stroke; risk;

  Sammanfattning : Höghastighetsmanipulation av nacken är en manuell behandlingsteknik mot smärta i framförallt nacken och skuldrorna. Tekniken har enligt flera källor visats hänga samman med risken för att drabbas av skador på de kärl som försörjer hjärnan med blod, med bland annat stroke som följd. LÄS MER

 3. 3. Digital nyckelperson : Se till å bli en!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Ankel; Stefan Sahlberg; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; Digital nyckelperson; digitaliserings kultur; grundkriterier; förutsättningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samarbetspartners eller konkurrenter? : En studie om två energibolag och effekter av deras konkurrensfyllda samarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaperUppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaperUppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Högström; Andreas Hedström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar med empiriskt underlag till forskningen kring coopetition och dess mekanismer, dynamik och effekter. Studien undersöker vad en komplex relation innehållande både samarbete och konkurrens mellan två energibolag har för effekter för de respektive parterna, samt hur relationen har utvecklat de två aktörerna. LÄS MER

 5. 5. Nytten av å jamføre målkoordinatdata mot digitale kartgrunnlag for å øke nøyaktigheten ved indirekte bekjempning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Militärtekniska avdelningen (MTA)

  Författare :Andreas Olssen; [2016]
  Nyckelord :Target coordinates; Target data; FOI2000; 3D imagery; VRICON; FACNAV; Målkoordinater; måldata; FOI2000; 3D modell; VRICON; TELEPLAN; FACNAV;

  Sammanfattning : Evnen til å ta ut gode nok målkoordinater på landmål for engasjement med GPS-INS styrte våpen har siden innføringen av denne våpentypen på 90-tallet vært et omdiskutert tema. GNSS system sin egnethet for understøttelse av militære operasjoner har i nyere tid blitt gjenstand for diskusjon, da systemets unøyaktighet og sårbarhet er et faktum. LÄS MER