Sökning: "B2B undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden B2B undersökning.

 1. 1. Lösningen På ÄTA-Problematiken : En kvalitativ marknadsundersökning för B2B-applikationen DEMA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ring; Alicia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :ÄTA; ÄTA-arbeten; ÄTA-administrering; ÄTA-hantering; problematik kring ÄTA; lansering av ny teknologi; byggbranschen; byggindustrin; marknadsanalys av innovation; B2B-innovationer;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats analyserat hur marknaden ser ut för Thnx Innovations nya produkt DEMA som har som syfte att förenkla ÄTA-hanteringen. Vi har gjort detta genom en kvalitativ marknadsundersökning där vi formulerat och utfört djupintervjuer med personer inom byggindustrin. LÄS MER

 2. 2. Creating Value and Identifying Opportunities for Innovation in E-commerce on the B2B Market. : A case study of the distribution and construction industries in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MATILDA NORDQUIST; OLIVIA NORLIN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to examine the effect of e-commerce in the B2B market. Focus has been on how customer values and the front end of innovation are affected from a distribution company’s and construction industry’s point of view. LÄS MER

 3. 3. The Challenges of a B2B Market Entry within the Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Zacharias Rudberg; Oscar Sandelin; [2019]
  Nyckelord :Strategy Implementation; Market Theory; Strategy; Industrial Business to Business Marketing; Motor Vehicle Industry; Assembly Tools; Market Entry; Customer Relations; Organizational Alignment; Market Strategy; Marketing Organization; Strategiimplementering; Marknadsteori; Strategi; Industriell Business to Business Marknadsföring; Bilindustrin; Monteringsverktyg; Marknadsingång; Kundrelationer; Organisatorisk samstämmighet; Marknadsstrategi; Marknadsorganisation;

  Sammanfattning : This thesis investigates the factors to consider when implementing a business to business market entry strategy within the automotive industry. The aforementioned is conducted through an exploratory case study at a global industrial firm providing a comprehensive range of products and services within the motor vehicle industry. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet för att behålla kund? : En undersökning om förekomsten av CSR hos B2B- och B2C-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Louise Pettersson; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; företag; samhällsansvar; B2B; B2C; intressenter; kunder.;

  Sammanfattning : Det finns, både bland individer och företag, ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring betydelsen av hållbar utveckling. Detta har exempelvis inneburit att förväntningarna som ställs på företag har skiftat, från enkom ett fokus på vinstmaximering till att verksamheterna även förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Individens vikt i företagsrelationen : En fallstudie inom engagemang och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nylander; David Carell; [2018]
  Nyckelord :Nyckelperson; Individen; Account Manager; Industriell marknadsföring; B2B marketing; Relationer; Engagemang; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vidare klargöra individens roll inom industriell marknadsföring och företagsrelationer. Detta görs genom att binda samman hur engagemangstyper kan leda till lojalitet och hur engagemang samt lojalitet är riktade inom företagsrelationen. LÄS MER