Sökning: "Betalningsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Betalningsmedel.

 1. 1. Bitcoin och den libertarianska strategin : En jämförande kritisk diskursanalys av medierepresentationer av bitcoin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simon Nordmark; Pavel Pogorelyy; [2020]
  Nyckelord :bitcoin; Silk Road; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Under början av 2010-talet populariserades en ny form av elektroniskt betalningsmedel, så kallade kryptovalutor. Dessa tillkom under slutet av 2000-talet, till stor del på grund av stora finanskrisen 2007, och fungerar som ett fristående valuta- och betalningssystem. Den första och mest välkända av dessa idag är bitcoin. LÄS MER

 2. 2. "Eller det är väl så, att de tvingas in i en lösning som de inte väljer att ha" - En kvalitativ studie av ett kontantfritt samhälles följder för personer som omfattas av LSS.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malva Kauranen; [2020]
  Nyckelord :LSS; ett kontantfritt samhälle; den sociala modellen; organisatoriskt fält; likformighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi betalar i allt mindre utsträckning med kontanter i Sverige, något som leder till strukturella förändringar. Dessa tar sig uttryck i att bankomater plockas bort och affärer slutar hantera kontanter. LÄS MER

 3. 3. E-kronans plats i den svenska ekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Borén; [2020]
  Nyckelord :e-krona; Riksbanken; digital centralbanksvaluta; Central Bank Digital Currency CBDC ; Business and Economics;

  Sammanfattning : De senaste åren har det skett en drastisk förändring av betalningsmönstret i Sverige, där nästan alla kontanta betalningar har ersatts av digitala betalningar. Riksbanken har därför påbörjat en utredning kring behovet och effekterna av en digital centralbanksvaluta i form av en e-krona. LÄS MER

 4. 4. Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustaf Starbrant; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Betalningsmedel; Bitcoin; blockkedjetekniken; digital valuta; möjligheter; risker; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : Titel: Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer? Författare: Isak Bengtsson och Gustaf Starbrant Bakgrund och problemdiskussion: I utvecklingsländer finns det betydande grupper människor som inte har tillgång till ett fungerande bankkonto. Detta skapar problem i form av finansiellt utanförskap för vissa befolkningsgrupper. LÄS MER

 5. 5. Bitcoin : En kvantitativ studie om människors syn på bitcoin som betalningsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Markus Andersson; Emil Andersson; Axel Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Bitcoin; Kryptovaluta; Betalningsmedel;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka konsumenters kunskap kring och inställning till bitcoin som betalningsmedel. För att uppnå syftet konstruerades forskningsfrågan: ” Vilka faktorer påverkar acceptansen av bitcoin hos svenska konsumenter?”. LÄS MER