Sökning: "Catharina Bergman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Catharina Bergman.

 1. 1. Fängslande flexibilitet : En studie av den nya kapitalismens arbetare i Drömfabriken och Yarden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Catharina Bergman; [2018]
  Nyckelord :Drömfabriken; Yarden; arbetarlitteratur; bemanningsföretag; solidaritet; kropp; livsberättelse;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas hur arbetet karakteriseras samt hur arbetarnas upplevelser skildras i de två arbetarromanerna Drömfabriken (2010) av Maria Hamberg och Yarden (2009) av Kristian Lundberg. Det som studeras är hur kropp, solidaritet och livsberättelse påverkas av kapitalismens kultur med särskilt fokus på de bemanningsföretagsanställda karaktärernas erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. SEXUELLA TRAKASSERIER MOT BIBLIOTEKSPERSONAL : Typer, strategier och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Catharina Bergman; Josefine Jönsson; [2017]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; bibliotek; bibliotekspersonal; biblioteksbesökare; känsloarbete; strategi.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker åtta biblioteksanställdas upplevelser av sexuella trakasserier från biblioteksbesökare på biblioteket som arbetsplats för att beskriva vilken typ av sexuella trakasserier de erfarit samt hantering och följder av dessa i termer av strategier och emotioner. Sammanfattningsvis har studiens deltagare upplevt sexuella trakasserier i form av verbal och fysisk karaktär, liksom stirrande, gester och stalkning. LÄS MER

 3. 3. "Jag är bara här tillfälligt" : Identitetsskapande i arbetarromaner från 2010-talet av Sara Beischer och Jack Hildén

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Catharina Bergman; [2016]
  Nyckelord :arbetarlitteratur; identitet; prekariat; marxistisk litteraturteori; Sara Beischer; Jack Hildén;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att reda ut hur huvudgestalterna i Sara Beischers roman Jag ska egentligen inte jobba här (2012) och Jack Hildéns roman Vi, vi vaktmästare (2014) formar identiteter utifrån arbetet samt hur de ser på sig själva utanför arbetet. Detta gör jag genom att utgå ifrån definitioner av begreppen "identitet" och "prekariat". LÄS MER

 4. 4. Synen på engelskundervisning i årskurs 9 hos en lärare och fem elever : Med fokus på val, användning och utvärdering av läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Catharina Bergman; Lada Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Teaching aids; textbooks; individual education; evaluation; Läromedel; läroböcker; individanpassad undervisning; utvärdering; betyg;

  Sammanfattning : Läraren står inför ett stort utbud och stora möjligheter till variation i användningen av läromedel idag. Vilka läromedel som väljs i undervisningen beror på olika ramfaktorer såsom elevgruppen, deras prestationsförmåga, intresse, motivation, tid och skolans ekonomiska resurser. LÄS MER