Sökning: "biblioteksbesökare"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet biblioteksbesökare.

 1. 1. SEXUELLA TRAKASSERIER MOT BIBLIOTEKSPERSONAL : Typer, strategier och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Catharina Bergman; Josefine Jönsson; [2017]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; bibliotek; bibliotekspersonal; biblioteksbesökare; känsloarbete; strategi.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker åtta biblioteksanställdas upplevelser av sexuella trakasserier från biblioteksbesökare på biblioteket som arbetsplats för att beskriva vilken typ av sexuella trakasserier de erfarit samt hantering och följder av dessa i termer av strategier och emotioner. Sammanfattningsvis har studiens deltagare upplevt sexuella trakasserier i form av verbal och fysisk karaktär, liksom stirrande, gester och stalkning. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av öppettiderna vid Ånge folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniela Deldén; [2012]
  Nyckelord :utvärdering; öppettider; folkbibliotek; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med utvärderingen är att den skall kunna fungera som ett underlag för beslut om förändrade öppettider på Ånge centralbibliotek. Biblioteksbesökarnas och bibliotekspersonalens åsikter om de nuvarande öppettiderna ligger till grund för de slutsatser och rekommendationer utvärderingen lett till. LÄS MER

 3. 3. Orminge i mitt hjärta : en designpedagogisk undersökning om hur boende i Orminge kan ta plats i det offentliga rummet med kollektivt broderi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Mikaela Saint Just Ribeiro; [2011]
  Nyckelord :designpedagogik; bildpedagogik; offentliga rum; offentliga platser; broderi;

  Sammanfattning : Denna designpedagogiska undersökning baseras på ett empiriskt material som med en etnografisk inspirerad metod med participatory design som grund för deltagandet, undersöker rätten till individens visuella uttryck i det offentliga rummet, sett ur ett maktperspektiv inom det socialkonstruktionistiska fältet. Syftet är att skapa en mötesplats som kan möjliggöra för boende i Orminge att ta plats med visuella avtryck i ett kollektivt skapande. LÄS MER

 4. 4. Besökare vid en barn- och ungdomsavdelning : exemplifierat genom en användarundersökning vid Göteborgs stadsbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anne-Mari Fyrholm; Mi Rydén; [1996]
  Nyckelord :barnbibliotek; biblioteksroller; användarundersökning; barn- och ungdomsavdelning; biblioteksbesökare; brukarundersökning; Göteborgs stadsbibliotek; lokalt bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate who the visitors are at a children's department at amain library in a larger municipality, and for what purpose they use it. We discuss: Is therea difference between various user groups, and if so, how do they differ'? Which library rolesdoes the children's department have? Does the children's department serve as a local libraryfor those who live in the immediate surroundings or as a main library for the whole municipality?The paper is based on a user survey performed in the spring of 1996 at the City Library ofGothenburg. LÄS MER

 5. 5. Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek : sedd genom en användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Klaz Arvidson; [1995]
  Nyckelord :användargrupper; användarundersökningar; biblioteksanvändare; biblioteksbesökare; biblioteksutnyttjande; folkbibliotek; låntagare; på-plats-användning;

  Sammanfattning : This paper deals with how people use public libraries. An attempt is made to distinguishbetween different user groups on the basis of how they use the library. The roles of thelibrary in relation to its users are also discussed.The paper is based on a user study with the cooperation of 195 users. LÄS MER