Sökning: "Customer trust"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden Customer trust.

 1. 1. Open Banking Loyalty A qualitative study on customer loyalty in retail banking.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Albin Läckberg; Timothy Larsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :Open Banking; Customer Loyalty; Trust; Satisfaction; Switching costs;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Brand Management and Artificial Intelligence - A World of Man Plus Machine - A qualitative study exploring how Artificial Intelligence can contribute to Brand Management in the B2C sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Agersborg; Isabella Månsson; Emelie Roth; [2020-06-23]
  Nyckelord :Brand Management; B2C Brands; Artificial Intelligence; AI Applications;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Kundförtroende inom digital bankverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Envall; Lisa Norgren; [2020]
  Nyckelord :Trust; digitalization; bank; digital banking; risk; relationship; Förtroende; digitalisering; bank; digital bank; risk; relation;

  Sammanfattning : During the last two decades, technological development and digitalization have had a major impact on societies worldwide. Industries have been forced to adapt to the technological development and implement new technology in order to remain competitive. LÄS MER

 4. 4. Payment methods influencing purchase behavior in the clothing e-commerce : A study of millennials in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Sueun Jeon; Hulia Khoja; Husam Stita; [2020]
  Nyckelord :Purchase intention; Consumer behavior; Payment method; Fashion e-commerce; Millennials;

  Sammanfattning : Background: Electronic commerce has recently been seen as a very auspicious service of technology witnessed in the last decade. Several types of e-commerce initiatives include very modernized and upgraded facilities such as smart cards, online retailing, and remote payments that help make the payment process faster and more consistent. LÄS MER

 5. 5. Förtroende inom e-handel : En checklista för utvecklingen av förtroendeingivande e-handelswebbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Alloh; [2020]
  Nyckelord :Förtroende; E-handel; Webbplats; Checklista; Business-to-customer; Konsument; User experience designer;

  Sammanfattning : Förtroende inom e-handel är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska lyckas online. För framgångsrik försäljning mellan företag och konsument krävs det att webbplatsen inger förtroende på olika sätt. LÄS MER