Sökning: "Daniel Hedlund"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Daniel Hedlund.

 1. 1. Energieffektivisering, en utvärdering : Undersökning och analys av energieffektivisering på Erikslunds förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Fornstedt; Philip Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Energy; heating; energy efficiency; investment; insulation; ventilation; pre-school; pump.; analys; energieffektiviserande åtgärder; ventilation; kallvind; LED; investeringskostnad; CO2; fukthalt; inomhusklimat; energibesparing;

  Sammanfattning : This report regards evaluating the energy and indoor climate of a pre-school located in Erikslund, Sweden which has undergone several measurers to achieve lower energy usage. The project was done on the orders of the governing municipality of Västerås and tasked to a consulting company for simulating the effects of performing these measures for lowering energy need. LÄS MER

 2. 2. Aktieprisförändringar vid extrema händelser : Hur Pfizer och Modernas aktiekurser påverkades av pressmeddelanden rörande vaccinframtagningen för covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Simon Hedlund; Philip Janols; Daniel Kling Glans; [2021]
  Nyckelord :Share prices; Covid-19; External events; Financial news; Stock market; Vaccine; Pfizer; Moderna; Press release; Abnormal return; Coronavirus; Market model; Event study;

  Sammanfattning : In late 2019, the spread of the coronavirus SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) began. The viral disease, also known as covid-19, started spreading from China to large parts of the world in early 2020, resulting in a large number of cases, deaths, as well as major impacts on the economy of nations, organizations, and individuals alike. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av WLB - arbetsrelaterad kommunikation på fritiden och privat kommunikation under arbetstid.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Daniel Hedlund; Karl Kegö; [2020]
  Nyckelord :Work-life balance; communication; accessibility; Work-life balance; kommunikation; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur arbetsrelaterad kommunikation utanför arbetstid samt privat kommunikation under arbetstid upplevs påverka tjänstemäns WLB. Studien genomfördes genom en kvalitativ metod där åtta semi-strukturerade intervjuer genomfördes med anställda på ett företag i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. Rörelse hos stompunkter längs med järnvägen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Samuel Hedlund; Daniel Roos; [2019]
  Nyckelord :Geodetiska referenssystem; stomnät; deformation;

  Sammanfattning : Passiva geodetiska referenssystem ger möjlighet till noggranna positionsbestämmelser via fysiska koordinatbestämda markeringar. Detta ger i sin tur goda möjligheter för etablering av instrument och noggranna detaljmätningar av objekt. LÄS MER

 5. 5. LunchHero - a student’s everyday hero : A case study in how to construct a web application with high usability regarding navigability and ease of purchase

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Björnek; Ellika Jernå; Daniel Englund; Caroline Bergström; Jesper Hedlund; Benjamin Andersson; Joakim Sporrong; Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : At present, there are food trucks at the Linköping University campus offering lunch meals in a traditional way, without using any complementary web applications. However, a market study conducted during the pre-study shows that customers desire additional services from the food trucks and would increase their purchasing frequency if some of these features were to be implemented. LÄS MER