Sökning: "Elin Svantesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Svantesson.

 1. 1. Föräldrarnas samarbetsförmåga i vårdnadsmål. En undersökning av innebörden av begreppet "föräldrarnas samarbetsförmåga" i gällande rätt, hur begreppet bedöms i praktiken samt hur betänkandet "Se barnet!" kan påverka framtida prövningar av samarbetsförmågan i vårdnadsmål.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Svantesson; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter en separation är det inte alltid naturligt för föräldrar att upprätthålla ett fungerande samarbete med varandra, i frågor som rör barnet. Genom 2006 års vårdnadsreform infördes kriteriet ”föräldrarnas samarbetsförmåga” i 6 kap. LÄS MER

 2. 2. ATT LÄRA GENOM MISSTAG : en studie av händelseanalyser efter avvikelserapporter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Klara Gynnerstedt; Elin Svantesson; [2012]
  Nyckelord :Avvikelse; omvårdnadsarbete; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från det att hälso- sjukvårdlagen antogs i Sverige år 1982 har patientsäkerheten varit en aktuell och omdiskuterad fråga. En viktig del i arbetet för ökad patientsäkerhet är att vårdpersonalen rapporterar avvikelser. LÄS MER