Sökning: "Emma Aronsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emma Aronsson.

 1. 1. Hanteringsstreategier för arbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Aronsson; Emilia Vacker; [2020]
  Nyckelord :Coping strategies; Nurse; Occupational stress; Arbetsrelaterad stress; Hanteringsstrategier; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Stress has different meanings for different individuals and contexts. In order to not have a negative impact of stress the body needs recovery. Occupational stress is a cause of absence from work. The nurse can be affected daily by occupational stress and needs strategies to cope with it. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors representation i historieläromedel : En diskursanalys av läromedel åk 1–6

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christina Aronsson; Emma Christoffersson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; Kön; Genus; Intersektionalitet; Status; Diskursanalys; Läromedel; Historieläromedel; Läroböcker; Läromedel 1-3; Läromedel 4-6;

  Sammanfattning : Historien är speglad av bedrifter från både män och kvinnor som på ett eller annat sätt gjort avtryck och fortfarande påverkar det samhälle vi lever i idag. Utifrån det perspektivet borde både kvinnor och män finnas med i historieläromedel och bli uppmärksammade men istället är det många olika kategorier av kvinnor som lyser med sin frånvaro. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat är skadat : En kvalitativ litteraturbaserad studie som beskriver patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Aronsson; Hanna Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Daily life; heart failure; patients’ experiences; physical limitations; uncertain future;

  Sammanfattning : Background: Heart failure is a chronic disease that increases among the population, despite progress in research. Living with heart failure can cause suffering and impaired health due to physical limitations in daily life. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning i konfektionsbranschen : En ständig anpassningsprocess

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felicia Aronsson; Emma Gryvik; [2016]
  Nyckelord :Sustainability reporting; adjustment process; Hållbarhetsredovisning; konfektionsbranschen; anpassningsprocess;

  Sammanfattning : Introduktion: Hållbarhet har blivit en naturlig del av företagens rapportering, därredovisningen i Sverige idag tillämpas som en frivilligrapportering. Tidigare studier presenterar skillnader avseende hur hållbarhet redovisas, men även att det finns branschspecifika överrensstämmelser. LÄS MER

 5. 5. Informationshantering hos personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi : Hur personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hanterar och bearbetar information i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Aronsson; Emma Arnehov; [2013]
  Nyckelord :Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter; Ordblind; Biblioteks- och informationsvetenskap; Informationshantering; Informationsförmedling; Informationsförsörjning; Yrkesverksam; Arbete; Kompetens; Samspel; Arbetssätt; Svårigheter; Hjälpmedel; Kompensatoriska hjälpmedel; Alternativa verktyg; Metoder; Strategier; Kommunikation; Likvärdhet; Tillgänglighet; Skam; Självförtroende;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how individuals with reading- and writing disabilities and dyslexia handle their information need in the workplace. The method that has been used is a qualitative study made with interviews with individuals who have these problems, to see how they think and feel about the flow of information on their everyday basis. LÄS MER