Sökning: "Fastighetsmäklarlagen"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Fastighetsmäklarlagen.

 1. 1. Fastighetsmäklarens ekonomiska incitament i relation till uppdragsgivarens intressen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Gissler; Ebba Hofström; [2019]
  Nyckelord :incitament; asymmetrisk information; provision; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en rättsekonomisk analys av huruvida fastighetsmäklarens ekonomiska incitament samspelar med uppdragsgivarens intressen samt hur olika ersättningsformer påverkar fastighetsmäklarens incitament och prestation. Att fastighetsmäklaren har intressen som uppdragsgivaren inte delar har blivit erkänt av lagstiftaren. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens lagstadgade skyldigheter i relation till ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Fritzell; Johanna Meyer; Moa Strandberg; [2019]
  Nyckelord :incitament; mäklare; provision;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar huruvida en fastighetsmäklares lagstadgade skyldigheter står i relation till en människas ekonomiska, moraliska- och etiska incitament. Ett rekvisit i 23 § Fastighetsmäklarlagen är att ett bindande köp måste kommit till stånd för att mäklaren ska vara berättigad sin provision. LÄS MER

 3. 3. Närståendeförmedling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Nordeborg; Amanda Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklare regleras av fastighetsmäklarlagen (2011:666) vilket innefattar en rad förbud. Vår uppsats kommer behandla förbudet mot närståendeförmedling enligt 12 § FML. LÄS MER

 4. 4. Begränsade besiktningsklausuler i samband med fastighetsköp : En systematisk analys beträffande det eventuella behovet av lagstadgade formkrav för begränsade besiktningsklausuler i fastighetsköpsavtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Louise Loberg; Emma Wulff; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; besiktningsklausul; besiktningsklausuler; begränsad besiktningsklausul; begränsade besiktningsklausuler; formkrav; öppen besiktningsklausul; öppna besiktningsklausuler; jordabalken; fastighetsmäklarlagen; fastighetsmäklare; fastighetsmäklarinspektionen;

  Sammanfattning : Ett fastighetsköp är en betydande affär som de flesta personer genomför någon gång under sin livstid. Delvis på grund av fastigheters höga förmögenhetsrättsliga värde har lagstiftaren ansett det vara nödvändigt med vissa lagstadgade formkrav, som exempelvis att köpekontraktet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. LÄS MER

 5. 5. Dataskyddsförordningens påverkan ur ett budgivningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Bergkvist; Malin Klevstig; [2018]
  Nyckelord :Anbudsförteckning; Budgivning; Dataskyddsförordning; fastighetsmäklare; fastighetsmäklarlagen; GDPR; personuppgifter; personuppgiftsansvarig;

  Sammanfattning : Denna rättsvetenskapliga uppsats reder ut hur fastighetsmäklarens skyldigheter förändras ur ett budgivningsperspektiv efter införandet av dataskyddsförordningen (GDPR) den 25e maj 2018. Budgivningen är inte i någon större utsträckning reglerad i lag vilket har gjort att bedrägeri i form av falska bud har uppkommit i praxis. LÄS MER