Sökning: "Fragmenterad"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet Fragmenterad.

 1. 1. Det dubbla uppdraget : Om arbetet under skoldagen för personal i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Amanda Reneland; [2021]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; fritidshem; fritidspedagogik; grundlärare i fritidshem; samverkan; skoldagen;

  Sammanfattning : Valet av uppsatsämne bottnar i ett intresse att undersöka personal i fritidshemmets delade uppdrag. Svårigheterna för fritidshem att såväl arbeta läroplanstyrt som att samverka med grundskolan har lyfts av myndigheter så som Skolverket och Skolinspektionen. LÄS MER

 2. 2. Överdäckningar – En analys av dagens riskhanteringsproblematik inom denna allt vanligare stadsbyggnadsstrategi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Marcus Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Risk management; risk analysis; risk evaluation; road tunnel; railway tunnel; dangerous goods; overbuilding; spatial planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The concept of road- and railway overbuilding is an increasingly popular method to use in spatial planning to get rid of physical barriers and create exploitable areas for residential, commercial, and recreational development. Despite the many benefits the method entails, it also brings a lot of problems and challenges regarding risk management with the main issue being how to evaluate and manage risks with extremely low probability and catastrophic consequences. LÄS MER

 3. 3. Hjärnkraft och datorkraft : En fråga om intelligens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Kunert; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; begreppsanalys; definition av intelligens; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) som begrepp hörs i många aktuella diskussioner, men ofta är det oklartvad som egentligen avses med begreppet intelligens. Studiens syfte är att undersöka begreppsdiskussionenom koncepten ”intelligens” och ”artificiell intelligens”, belysa relationen mellan mänsklig ochartificiell intelligens och undersöka om aktuell forskning pekar mot en gemensam definition av intelligensbegreppet. LÄS MER

 4. 4. Från värdegrund till arbetsgemenskap : En fallstudie om värdegrundens betydelse för gemenskap på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Andreas Peper; Sofia Nylén; [2020]
  Nyckelord :Arbetsgemenskap; Gemenskap; Kommunikation; Personalnytta; Värdegrund; Värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för gemenskap på arbetsplatsen i förhållande till en värdegrund ur ett lednings- och medarbetarperspektiv. Studien har genomförts som en fallstudie på ett svenskt storföretag som beskriver sig arbeta med ett stort fokus på gemenskap i sitt värdegrundsarbete. LÄS MER

 5. 5. Faktorer i vårdmiljöm som kan påverka patienters sömn vid vård på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Svante Amrath; Linnea Lindström; [2020]
  Nyckelord :Sömn; Faktorer; Patienter; Vårdmiljö; Sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömn är elementärt för alla människor och en viktig del i tillfrisknandet hos patienter. Brist på sömn har bevisade negativa effekter på hälsan, på kort och lång sikt. Det innebär många gånger stora svårigheter för patienter att sova på sjukhus. LÄS MER