Sökning: "Gresa"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Gresa.

 1. 1. Hjärtsviktspatienters upplevelser av vad som främjar egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gresa Rashica; Anastasia Varivodova-Johansson; [2022]
  Nyckelord :Self-care; Heart failure; Patient; Experiences; Maintain; Egenvård; Hjärtsvikt; Patient; Upplevelser; Upprätthålla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en kronisk folksjukdom som globalt drabbar cirka 26 miljoner årligen med stigande incidens. Sjukdomens symptom påverkar patientens förmåga till att upprätthålla sin egenvård som resulterar i försämrad livskvalitet. Egenvård är en stor och viktig del av patientens behandling och vardag. LÄS MER

 2. 2. A Leap of Faith and Luck. An empirical investigation how the financial inclusion and coping strategies of Kosovo’s SMEs are scaling up the local development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Gresa Berisha; [2021]
  Nyckelord :SMEs; Financial Inclusion; Financial Access; Impact; Local Development; Social Sciences;

  Sammanfattning : SMEs represent the majority of business activity among almost all economies. However, the financial market rarely meets them with appropriate financial products. This study investigates and provides empirical evidence on SMEs' financial inclusion in Kosovo and its impact on the community they operate. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden för elevers framgång i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Majed Al Asade; Gresa Hoxha; [2020]
  Nyckelord :Socioekonomisk bakgrund AND Likvärdighet AND Framgång;

  Sammanfattning : This knowledge review looks into the significance of students´ socioeconomic backgrounds and their success in school. The term socioeconomic background is defined from Pierre Bourdieu’s theory of capital and sees if there is any correlation between economic, cultural and social capital and success in students´ academic career. LÄS MER

 4. 4. "Att påverkas behöver inte betyda något negativt - Tvärtom, man får tänka till " : En studie om hur socialsekreterare påverkas av klienters negativa uppfattningar om socialtjänsten i sitt professionella arbete och privatliv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Gresa Berisha; Johanna Höög; [2019]
  Nyckelord :Social worker; social services; client; perceptions; shame; affect; manage; coping; social constructivism; univariate analysis; content analysis; Socialsekreterare; socialtjänst; klient; uppfattningar; skam; påverkan; hantering; coping; socialkonstruktivism; univariat analys; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand what perceptions the social workers in the social services perceives the clients have about the social services and how this can affect the social workers in their work and private life. The data in this study was collected through a survey, conducted by social workers in six different municipalities. LÄS MER

 5. 5. Vem får ta plats? - En genusanalys av två utomhusgym i Pildammsparken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gresa Veselaj; Julia Ohlgren; [2018]
  Nyckelord :Genus; territorialisering; kroppar; normer; offentliga rum; utomhusgym;

  Sammanfattning : Utomhusgym har i tidigare sammanhang beskrivits som könsneutrala då de anses användaslika mycket av män som kvinnor (Malmö stad, 2014). Det är problematiskt eftersom ordetkönsneutral ofta leder till att kvinnors och mäns olika erfarenheter förbises inom fysiskplanering (Larsson & Jalakas, 2014, s. 51f). LÄS MER