Sökning: "Hemvård"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Hemvård.

 1. 1. Att leva nära döden : En litteraturöversikt om patienters upplevelser av terminal cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Heidi Mårtensson; Grant Schwarz; [2022]
  Nyckelord :patientens upplevelser; terminal cancer; trygghet; lidande; palliativ vård; familj; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Cancersjukdomar samt överlevnad av cancer ökar i samhället. Det har lett till ett ökat omvårdnadsbehov av dessa patienter. Patienterna har möjlighet att erhålla palliativ hemvård och vara hemma i en läkande miljö för att på så sätt få ett lindrande i sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter vid livets slutskede i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elham Baneshi; Sofia Kazemi; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterskors upplevelser; palliativ vård; livets slut; kommunikation hemvård; vårdrelation;

  Sammanfattning : Palliativ vård ges i livets slutskede och kan variera från några timmar till flera dagar. Drygt 80% av de 90 000 personer som avlider i Sverige årligen bedöms ha varit i behov av palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Nawal Mahamud; [2022]
  Nyckelord :Familj; Hemvård; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård erbjuds till patienter med obotliga hälsotillstånd. Palliativ vård har en personcentrerad vård som grund där patienternas fysiska, psykosociala och andliga vård är i centrum. Syftet var att patienterna som hade önskat sig att dö i hemmiljö fick sin palliativa vård av sjukvårdpersonal i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda palliativ närstående i hemmet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adriana Bröderman; Sandra Persson; [2021]
  Nyckelord :Family caregivers; end of life; homecare; palliative care; quality of life; Anhöriga; hemvård; livets slutskede; livskvalitet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När anhöriga vårdar palliativ närstående i hemmet behöver de ett fullgott stöd från hälso- och sjukvården. Detta för att klara av omvårdnadssituationen samt parallellt hantera sorgeprocessen under hela sjukdomsförloppet. LÄS MER

 5. 5. Teknologianvändning inom vård i hemmet : En utvärdering med hjälp av NASSS-ramverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Brännström; [2021]
  Nyckelord :Teknikanvändning; Fortsatt användning; NASSS; Hemvård; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Vård har under en längre tid varit i förändring och patienters förväntningar på vården likaså. Ökade kostnader i sjukvården har drivit fram ny teknik som också gjort vård i hemmet mer tillgänglig. Samtidigt gör skiftet mot mer vård i hemmiljö att bristen på teknisk infrastruktur och patientens integritet kräver ökat fokus. LÄS MER