Sökning: "John Nordin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden John Nordin.

 1. 1. Country of Origin Effect : Attityder till produkter beroende på en produkts ursprungsland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Patrik Söderman; John Nordin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Does a product's origin matter, in how the customer perceives and values the intended product? A most relevant question with regards to our now globalized and interconnected market. In this essay we intend to analyze the (co)variation between customer’s attitudes depending on the referent object’s origin. LÄS MER

 2. 2. Det föränderliga samhället : En intervjustudie om ett föränderligt samhälles betydelse för undervisning i samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Nordin; Sanne Sundström; [2015]
  Nyckelord :samhällskunskap; fostransuppdrag; ämnesdidaktik; demokrati; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse samhällsklimatet har för några utvaldalärare i deras arbete med planering och genomförande av undervisning i samhällskunskap.Samhällskunskapsämnet syftar till att fostra demokratiska medborgare och på så sätt främjademokratiska värden. LÄS MER

 3. 3. "Helt klart skogen" : Pedagogers syn på barnens-, pedagogens-, och miljöns roll för utveckling, lek och lärande i mötet med naturen i förskolan

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrika Nordin; Marie Lantz; [2012]
  Nyckelord :Förskola; utomhuspedagogik; natur; lärande i naturen; upplevelsebaserat lärande; lek; sinnen; samlärande; förskolans läroplan; hållbar utveckling; hälsa; Dewey;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogers syn på förskolebarns vistelse i naturmiljö. Undersökningen utgick från kvalitativa intervjuer, insamlade berättelser från pedagoger med ett eget naturintresse, om vilken betydelse naturvistelse kan ha för barns utveckling, lek och lärande. LÄS MER