Sökning: "Josefine Olander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Josefine Olander.

 1. 1. Sociala medier och bilden: En studie angående hur Instagram kan användas för bildskapande, bildkommunikation och främja det gemensamma lärandet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Olander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, social media is a natural part of our lives and very much so amongst young people. In my work placement as an art teacher, I notice that a number of students upload their works on social media and how almost everyone of them had a website or something similar. LÄS MER

 2. 2. Textil materialkunskap i butik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katja Fridgård; Daniella Dagh Olander; Josefine Lagergren; [2016]
  Nyckelord :Gapmodellen; service; detaljhandel; textil materiallära; kommunikation; kundtillfredsställelse; servicekvalitet; serviceförväntningar; serviceleverans; fast fashion;

  Sammanfattning : Inom detaljhandeln är konkurrensen mellan aktörer hög och det är inte längre tillräckligt för fast fashion företag att erbjuda modeprodukter snabbt och billigt för att vara framgångsrikt. Begreppet fast fashion har tilldelats företag som fokuserar på att snabbt erbjuda allmänheten billiga alternativ till modeprodukter. LÄS MER

 3. 3. Construction and benchmarking of adaptive parameterized linear multistep methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Josefine Olander; Erik Jonsson Glans; [2016]
  Nyckelord :Linear multistep method; matlab software; variable step-size; variable order; numerical solver of ODEs; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A recent publication introduced a new way to define all k-step linear multistep methods of order k and k+1, in a parametric form that builds in variable step-size. In this framework it is possible to continuously change method and step-size, making it possible to create better behaving adaptive numerical solvers. LÄS MER

 4. 4. MRI

  L3-uppsats, Lunds universitet/Teknisk fysik (CI); Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Oscar Mårtensson; Elin Törnquist; Josefine Olander; Dennis Leander; [2011]
  Nyckelord :medicinska bilder; medicinsk fysik; F11; NMR; MR; MRT; Magnetkamera; MRI; fMRI; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER