Sökning: "Kommunikations plattform"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kommunikations plattform.

 1. 1. Modular Communications Relay for Autonomous Quarry Operation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Simon Knutsson; Daniel Larmark; [2018]
  Nyckelord :Automation; Communications platform; Quarry; Open-pit mining; Construction Equipment; Automation; Kommunikations plattform; Bergtäkt; Gruvindustrin; Bygg-och Anläggningsutrustning;

  Sammanfattning : Today’s quarries face a change in the operational processes, where the development of automated transport systems and machines have intensified the necessity for reliable and stable data transfer. Within the dynamic environment, with piles building up suddenly, frequently changing mining faces due to blasting, as well as a frequently changing general environment that affect the network coverage negatively, there is a need for a solution that can adapt to the changing environment. LÄS MER

 2. 2. Mjukvaruuteckling i multikulturellt team : En kvalitativ studie om kulturers påverkan på mjukvaruutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Nina Lavin; [2018]
  Nyckelord :Software development; Game development; Multicultural cooperation; Culture; Project management; Mjukvaruutveckling; Spelutveckling; Multikulturellt samarbete; Kultur; Projektstöd;

  Sammanfattning : Studier visar på att mjukvaruutvecklingsprojekt är känsliga och svåra att få i mål. Det blir dessutom allt vanligare med multikulturella arbetsgrupper inom mjukvaruutveckling och det för med sig ytterligare problem så som konflikter och missförstånd. LÄS MER

 3. 3. Kundportal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Holmkvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet har skett på uppdrag av ett av IT-konsultbranschens mest framgångsrika företag och har genomförts via Umeå Universitet. Företaget erbjuder drygt tio system och tjänster inom dokument- och ärendehantering, arkivering, e-tjänster, e-legitimation, integration, säkerhet och läkemedelsstatistik mot kunder främst inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 4. 4. Varumärket Sverige : En fallstudie om hur VisitSweden arbetar med varumärket Sverige mot internationella turister

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Gunvaldsson; Alexandra Jaccopucci; [2012]
  Nyckelord :Branding; integrated communication; Nation branding; place branding; image; brand; tourism; Branding; integrerad kommunikation; Nation branding; NSU; place branding; Sverige¬bilden; varumärke; varumärkesbyggande; VisitSweden; turism- och besöksnäringen;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att undersöka på vilket sätt VisitSweden arbetar med Sveriges varu­märke mot internationella turister och besökare, samt hur de samarbetar med besöksnäringen för att stärka varumärket Sverige. Metodmässigt har vi genomfört en fallstudie på VisitSweden vars uppdrag är att marknadsföra Sverige till internationella turister och besökare. LÄS MER