Sökning: "Kristofer Öberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristofer Öberg.

 1. 1. Kompetensbedömningar vid rekrytering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristofer Öberg; [2012]
  Nyckelord :arbetsrätt; kompetens; rekrytering; kvalifikationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett flertal olika faktorer – däribland utbildning, tidigare arbetserfarenheter och personliga egenskaper – avgör tillsammans en arbetssökandes attraktivitet på arbetsmarknaden. I regel står det arbetsgivare fritt att avgöra vilka kriterier som ska vara de mest avgörande på just deras arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Bevisvärdering i brottmål : Går det tillämpa beslutsanalytiska metoder?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Kristofer Öberg; [2012]
  Nyckelord :bevisvärdering; beslutsanalys;

  Sammanfattning : I detta arbete behandlas de grundläggande elementen i en brottmålsprocess med särskilt fokus på hur själva bevisvärderingen går till, särskilt då DNA-bevisning ingår i materialet. Dels beskrivs de vanligast förekommande teorierna och vad som sagts om dessa i doktrinen, dels belyses utvalda rättsfall för att visa hur det hela faktiskt fungerar i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Den fria viljans extra faktor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Kristofer Öberg; [2007]
  Nyckelord :fria viljan; handlingsfrihet; determinism; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Vare sig det gäller livets små beslut som vilket pålägg man ska ha på sin frukostsmörgås eller de betydligt större som huruvida man vill flytta ut på landet och satsa på en karriär som författare eller inte så lever nog de flesta vanliga människorna i föreställningen av att valet är upp till personen själv. Jag tror faktiskt inte att jag går för långt om jag säger att för varje handling som vi på förhand planerar så är känslan av att vi också kan agera annorlunda ofrånkomlig. LÄS MER