Sökning: "fria viljan"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden fria viljan.

 1. 1. ”Jag kommer först, barnen kommer först och bolagen kommer först!” : En kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys av vad som presenteras som framgång i Framgångspodden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriel Börjesson; Daniel Bakran; [2020]
  Nyckelord :framgång Postfeminism Bourdieu Goffman självpresentation podcast;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur framgång presenteras i podcasten Framgångspodden som leds av Alexander Pärleros. Syftet är att undersöka hur framgång presenteras i påannonseringarna av gästerna och vilken bild som kvinnor förmedlar av sig själva i en kontext av framgång. LÄS MER

 2. 2. Kan man rå för sig själv? En tvärvetenskaplig analys av ansvar i ljuset av fri vilja.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Hjort; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kan man rå för sig själv? Titeln på uppsatsen anspelar på dess syfte - att undersöka hur rätten ser på rättfärdigandet av klander av individen. Historiskt sett har detta skett genom anknytningen till den fria viljan, och därigenom en kapacitet för skuld. LÄS MER

 3. 3. Kulturens sårbarhet : Om det fria kulturlivets plats i ett accelererande stadsrum

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Persson Kjellerstedt; [2018]
  Nyckelord :Kultur; stad; det fria kulturlivet; social acceleration; situativ politik;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det fria kulturlivets förutsättningar i den postindustriella staden. Studiens syfte är att undersöka det fria kulturlivets rumsliga förutsättningar att bedriva kulturverksamhet i svenska städer idag. LÄS MER

 4. 4. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 5. 5. En moralisk sida av ansvaret i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Susanne Ringheim; Isac Sevehem; [2015]
  Nyckelord :Moralisk agent; moraliskt ansvar; skuld; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Det moraliska i ansvar inom omvårdnad är en viktig del för vårdpersonal som är bristfälligt beforskat och diskuterat inom vårdvetenskapen. Moraliskt ansvar anses som självklart av vårdpersonal, därför reflekteras begreppet i denna humanvetenskapliga litteraturstudie för att få en djupare kunskap och förståelse. LÄS MER