Sökning: "Malin Augustsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Augustsson.

 1. 1. Talking to Everything : Conversational Interfaces and the Internet of Things in an office environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Malin Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Conversational user interfaces; chatbots; human-computer interaction; Internet of Things; HCI; IoT; smart office;

  Sammanfattning : This paper presents Cyberbot, a conversational user interface (CUI) designed to be used for information retrieval and interaction with smart Internet of Things (IoT) devices (smart objects), in an office environment. Built through the Research Through Design method, tested together with a selection of smart objects, the artifact was used to explore how CUIs can help office workers in their everyday working activities and the impact they can have on the usability in interaction with IoT, as opposed to more commonplace types of interfaces. LÄS MER

 2. 2. RÄTA VINKLAR OCH ETT STÄNK AV ROMANTIK –en trädgårdshistorisk undersökningav miljonprogrammets småhusträdgårdar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Augustsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :garden history; garden design; residental gardens; the million program; Sweden; 1960-ies; 1970-ies;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen i Kulturvård, 120 hpGöteborgs universitet,Institutionen för kulturvård2017ISSN 1101-3303ISRN GU/KUV–17/28–SE.... LÄS MER

 3. 3. Inte så dum som den ser ut : Artificiell intelligens och användarvänlighet i interaktiva system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Malin Augustsson; [2017]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; AI; Användarvänlighet; Människa-Datorinterakton; MDI; Interaktion; Interaktionsdesign; Robotik; Konversationsgränssnitt; CUI;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens och maskininlärning i interaktiva system används allt mer och av allt fler. Det innebär nya utmaningar för god interaktionsdesign och användarvänlighet. I denna studie har en flerfallsstudie gjorts av fyra olika typer av sådana system. LÄS MER

 4. 4. Svensk trädgård utanför Sveriges gränser. Rums-, färg- och formanalys av två gröna miljöer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Augustsson; [2015-06-02]
  Nyckelord :Swedish garden; garden history; garden style; landscape architecture; design analysis; swedishness; Ulf Nordfjell; Ivar Tengbom;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp, 2015.... LÄS MER

 5. 5. Hon har fin klänning och han är cool : Barns uppfattning om sagokaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linn Augustsson; Malin Andersson Sramek; [2014]
  Nyckelord :Normer; stereotyper; könsöverskridande; könsstereotypa; sagokaraktärer; genus och barns tankar.;

  Sammanfattning : Genusfrågor när det gäller filmer och böcker har varit omdiskuterat i samhället, liksom genusfrågor i förskolan. Forskare har gjort en del studier om hur vuxna ställer sig till detta, men desto mindre om vad barn tänker kring könsroller och könsmönster. LÄS MER