Sökning: "Maria Granath"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maria Granath.

 1. 1. Där livet händer - how storytelling is used to convey a message

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Nina Björkmyr; Mira Ketzénius; [2019]
  Nyckelord :IKEA; Storytelling; Narrativ transport; Där livet händer;

  Sammanfattning : Med en vision att skapa en bättre vardag för de många människorna är IKEA idag en av världens största varumärken inom heminredning. Med hjälp av storytelling kan ett företag förmedla vilka kärnvärden de har. IKEA tillämpar storytelling genom reklamkampanjen Där livet händer, med syfte att beröra målgruppen 19-49 år. LÄS MER

 2. 2. ‘Where do you draw the line?’ : A study about how South African social workers understand their professional role when working with caregivers who use child corporal punishment.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Lovisa Granath; Maria Sandström; [2018]
  Nyckelord :Corporal punishment; defence of reasonable chastisement; social constructionism; social work; South Africa; Barnaga; försvar för rimlig tuktan; socialkonstruktionism; socialt arbete; Sydafrika;

  Sammanfattning : Globally, there is an ongoing debate whether child corporal punishment should be banned or not in the home environment. While several countries have banned it already, South Africa is currently in a process of change. LÄS MER

 3. 3. Intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Maria Granath; Viktor Wigerdt; [2016]
  Nyckelord :internal communication; leadership; organizational culture; intern kommunikation; ledarskap; organisationskultur;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel är "Intern kommunikation" och är skriven av författarna Maria Granath och Viktor Wigerdt. Författarna läser kursen examensarbete i företagsekonomi på Högskolan Väst, vårterminen år 2016. Studien undersöker problemområdet intern kommunikation inom organisationer och vilka faktorer som påverkar detta fenomen. LÄS MER

 4. 4. Manligt och kvinnligt ledarskap med inriktning mot konflikhantering

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Claesson; Maria Granath Madsen; Angelica Rambäck; [2011]
  Nyckelord :manligt; kvinnligt; ledarskap; konflikthantering;

  Sammanfattning : Konflikter är vanligt förekommande på arbetsplatser. De kan lätt få negativa konsekvenser som sämre kvalité på arbetet och medarbetare som sjukskriver sig. Därför är det viktigt att ledaren klarar av att hantera dessa på ett bra sätt. Kan de lösa konflikten på ett bra sätt kan de också få ut positiva saker av den. LÄS MER

 5. 5. Kan du inte ge mig ett arbete? - En undersökning om den nya individanpassade tjänsten jobbcoaching.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anette Johnsson; Maria Granath; Sarah Santesson Lindfors; [2010]
  Nyckelord :jobbcoach; tjänsteprocess; aktivitet; individanpassning; värdeskapande; triangeldrama; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den relativt nya tjänsten jobbcoachning har blivit ett hett och omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Förr i tiden användes ordet ’coach’ som en metafor för att transportera en person till en bättre plats. I dag kan därför en jobbcoach ses som någon som transporterar en person till ett nytt arbete. LÄS MER