Sökning: "Martina Roll"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Martina Roll.

 1. 1. En sammanställning av förekomst och effekter av vertikal felcentrering vid datortomografiundersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gabriella Söderberg; Martina Böhm; [2023]
  Nyckelord :Datortomografi; vertikalfelcentrering; effekt; stråldos;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning är en effektiv radiologisk metod eftersom den går snabbt och ger en tydlig detaljrikedom om kroppens anatomi. Undersökningarna har ökat vilket bidrar till en högre kollektiv stråldos till befolkningen. Det kan öka riskerna med strålningsinducerad cancer. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga sjukdomen: Kvinnors erfarenheter av att leva medendometrio

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Klara Rist Alänge; Martina Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Endometrios; Smärta; Hälsa; Lidande; Kvinna; Erfarenheter; Vårdvetenskap; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som beror på att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Sjukdomens beskrivs som en osynlig kvinnosjukdom. Endometrios kan innebära en negativ inverkan på kvinnans dagliga liv och livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Tillit inom organisationen : En kvalitativ studie om ledarskapets roll i främjandet av tillit bland medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rachel Ahmed; Martina Touma; Sandro Esho; [2023]
  Nyckelord :Leadership; trust; teamwork and conflict management; Ledarskap; tillit; medarbetarskap och konflikthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie diskuterar betydelsen av organisatorisk tillit med fokus på ledarens roll som är avgörande roll i främjandet av tillit bland medarbetare. Tillit är även kopplat till kooperativ konflikthantering och förändringsorienterat ledarskap för att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Att leda förändring: En kvalitativ studie om könsskillnader inom framgångsrik förändringsledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Maja Westlin; Martina Obrovac Petrini; [2023]
  Nyckelord :Female leadership; change management; gender difference; leadership; change management; organizational change.; Kvinnligt ledarskap; förändringsledning; könsskillnader; ledarskap; förändringsarbete; organisationsförändringar;

  Sammanfattning : In order for businesses to increase their chances of survival in the global market, adaptable organizations and competent change leaders are required. Leadership and change management are becoming increasingly important, with a particular emphasis on engaged and transformative leadership. LÄS MER

 5. 5. Motivation, motstånd och möjligheter inom tidig skrivutveckling : En litteraturstudie om hur skrivutvecklingen för elever i allmänna skrivsvårigheter kan främjas genom fonologisk medvetenhet och strukturerad skrivundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Agnell; Martina Shabo; [2023]
  Nyckelord :skrivsvårigheter; allmänna skrivsvårigheter; fonologisk medvetenhet; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Litteraturstudien undersöker hur allmänna skrivsvårigheter relaterar till utvecklingen av fonologisk medvetenhet hos elever i grundskolans yngre åldrar. Litteraturstudien lyfter fram hur lärare kan strukturera sin undervisning för att främja den tidiga skrivutvecklingen. LÄS MER