Sökning: "Multinational organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Multinational organizations.

 1. 1. Sustain (able) identity construction of others

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hanna Nelson; Louise Åkerberg; [2021]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Discourse; Identity construction; Legitimacy theory; Hegemony;

  Sammanfattning : This thesis examines how a multinational company constructs the identity of itself and its stakeholders to appear as a sustainable organization. Drawing on Laclau and Mouffe's (1985) discourse theory and their concept of hegemony, H&M's sustainability reports are analyzed from the year 2002 to 2019. LÄS MER

 2. 2. Self-Managing Organizations: Reimagine the Way We Work - A case study of employees' perceptions of radical decentralization of authority

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Erika Markör; [2021]
  Nyckelord :Self-managing organizations; Organizational change; Employee perceptions;

  Sammanfattning : A majority of today's organizations are structured according to powerful cognitive and social forces that reinforces hierarchical organizational designs. Recently however, organizations that depart from the managerial hierarchy and radically decentralize authority have become increasingly apparent. LÄS MER

 3. 3. - What cluster effects have the largest impact on automotive software companies in the Gothenburg area?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Åström; Daniel Thorslund; [2020-02-13]
  Nyckelord :Cluster effects; Agglomeration; Competitive advantage; Self-driving cars; International Business;

  Sammanfattning : It has long been argued that clusters have a positive effect on companies’ growth and successrate. Why companies benefit from being present in a agglomeration of related firms and business have been broadly discussed among scientist in the field of International Business, and their view differ somewhat. LÄS MER

 4. 4. ”Att vara rättvis är inte samma sak som att behandla alla likadant”: en studie om Talent Management : En kvalitativ studie om Talent Management inom svenska verkstadsindustrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Andersson; Cecilia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Talent Management; talent; rating; order of succession; competitive advantages; Multinational organizations; Swedish context; Talent Management; Talang; Talanghantering; Gradering; Successionsordning; Konkurrensfördelar; Multinationella organisationer; svensk kontext;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsaten är att skapa en större förståelse för hur Talent Management tillämpas hos svenska verkstadsindustrier. Fokuset ligger på hur verkstadsindustrier definierar både begreppen Talent Management och talang. Resultatet visar att deltagande organisationer har spridda definitioner av både Talent Management och talang. LÄS MER

 5. 5. Multinational Corporations: A case of impunity - An argumentation analysis on the parliamentary debate of the Swiss Business Initiative

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mirjam Hagmann; [2020]
  Nyckelord :Multinational Corporations; Human Rights; Swiss Business Initiative; Global Justice; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Non-governmental organizations (NGOs) and the media are constantly drawing attention to human rights violations caused by multinational corporations abroad (MNC). Due to the lack of an adequate framework to hold corporations accountable for their corporate misconduct across borders, there is a liability gap. LÄS MER