Sökning: "Norm-Criticism"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Norm-Criticism.

 1. 1. Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? : En kvalitativ textanalys av litteratur för och om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lovisa Kahl; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; Diversity; Norm-Criticism; Sociocultural Theory; Neuropsychiatric Disabilities; ADHD; Autism; Kumashiro; Vygotskij; Inkludering; mångfald; normkritik; sociokulturell teori; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Äppelhylla; Kumashiro; Vygotskij;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by state libraries and the specialised educational authority. LÄS MER

 2. 2. Normkritik och intersektionalitet på socionomprogrammet : Lärares erfarenheter och upplevelser av undervisning om normkritik och intersektionalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Kajsa Hannu; Mari Rehn Lomberg; [2018]
  Nyckelord :Anti-oppressive education; intersectionality; norm; norm criticism; norm critical education; social work education; teaching; teachers; Antiförtryckande undervisning; intersektionalitet; norm; normkritik; normkritisk pedagogik; socionomprogrammet; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Att socionomstudenter under socionomutbildningen erhåller kunskap kring de maktaspekter som förekommer i mötet med klienter, kan anses betydande för det sociala arbetets praktik. Undervisning kring normkritik och intersektionalitet tar fasta på just dessa maktaspekter vilket därmed påvisar vikten av goda förutsättningar för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 3. 3. HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLEKTIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Borgström Petrovic; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Script; Transexualism; Lärare; Läroplan; Foucault; Skola; Styrdokument;

  Sammanfattning : HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLKETIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ. HANNA BORGSTRÖM PETROVIC Hanna Borgström Petrovic. Trängsel i uppdraget. En studie av lärares reflektioner av att möta icke-cis elever i skolmiljö. LÄS MER

 4. 4. Den paradoxala kvinnan - En kritisk diskursanalys om könsmakt och normer i svensk rättshistoria.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gabriella Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Sexualbrottslagen; Normer; Rättsfall; Passivitet; Moderskap; Alkohol; Straffrätt; Kön;

  Sammanfattning : This study covers the complexity of norms with inherent patriarchal ideas in relation to sexual offenses- especially in the case of rape-, from the feminist perspective that these have a negative impact on women and their basic rights. Through a critical discourse analysis, I investigate different legal cases before and after the reformation of the Swedish sexual violation act from 2005, in order to track how it got transformed. LÄS MER

 5. 5. "Jag är inte den tjejen" : En kvalitativ fallstudie hos Gästrike Räddningstjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elina Bertilsson; Jenny Korhonen; [2018]
  Nyckelord :norm; gender; norm criticism; segregation; equality of the sexes; equality; Gästrike Räddningstjänst; job advertisement; diversity; firefighter;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate how career listings are interpreted from a recipient perspective. We intend to investigate if Gästrike Räddningstjänst’s job advertisements create ideas about the firefighter. LÄS MER