Sökning: "Retorik reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Retorik reklam.

 1. 1. Att sälja en värdering eller en smak? : En komparativ kritisk retorikanalys av Oatly- och Arlas reklamfilmer med tillhörande kommentarsfält på Youtube

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriel Scavo; Amanda Steier; [2020]
  Nyckelord :Arla; Oatly; CSR; Mjölk; Havredryck; reklam; retorik; smak; Youtube.;

  Sammanfattning : The following study focuses on food companies Oatly's and Arla's communication on the digital platform Youtube. The study analyzes two commercials from Arla and one commercial from Oatly. LÄS MER

 2. 2. Det börjar lukta surt... : En semiotisk studie om Oatlys kommunikationsstrategier i reklamkampanjen Spola mjölken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Gustafsson; Amanda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :semiotic study; Oatly; sustainability; legitimacy theory; DotCool; semiotics; rhetoric; commercial; advertising; visual communication; strategy; semiotisk analys; Oatly; hållbarhet; legitimitet; DotCool; semiotik; retorik; reklam; marknadsföring; visuell kommunikation; reklamfilm; strategi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne, och att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög efterfrågan hållbara och inte minst veganska råvaror. Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. LÄS MER

 3. 3. “Your reason to fly is our reason to fly more sustainably” ...in an unsustainable environment : En kvalitativ visuell retorikanalys av flygbolaget SAS:s marknadskommunikation ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Johansson; Emma Kotka; [2020]
  Nyckelord :marketing communication; advertising; sustainability; flight industry; SAS; CSR; marknadskommunikation; visuell retorik; reklam; hållbarhet; flygindustri; SAS; CSR;

  Sammanfattning : Följande studies syfte har varit att få en ökad förståelse för SAS:s marknadskommunikation, i relation till hållbarhet. Mer specifikt har SAS:s reklamfilmer studerats för att uppnå syftet. Metoden som har tillämpats för att uppnå detta är visuell retorikanalys. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringssamhällets huvudinvånare : En kvalitativ studie om hur generation Z tilltalas av emotionella budskap

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amilia Palin Bäckström; Alexander Färggren; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; emotionell marknadsföring; känslor i reklam; semiotik; retorik;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Vi exponeras för mängder av kommersiella budskap varje dag, men kan omöjligt uppmärksamma och bearbeta dem alla. Emotionell marknadsföring är en bra strategi för att bli sedd och hörd. LÄS MER

 5. 5. Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Sterner; Karolina Bjernefalk; [2020]
  Nyckelord :Oatly; advertising; attitude; consumer; trademark; greenwashing; Oatly; reklam; attityd; konsument; varumärke; greenwashing;

  Sammanfattning : Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. LÄS MER